Flere alternativer for høyblokka

Fire arkitektteam har nå presentert fremtidsrettede, innovative og bærekraftige løsninger for etterbruk av dagens sykehusområde i Drammen.

Publisert 14.06.2019
Sist oppdatert 18.01.2024
Drammensordfører Tore Opdal Hansen og Finn Egil Holm foran skisser av sykehusområdet
Drammensordfører Tore Opdal Hansen og direktør administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken Finn Egil Holm. Foto: Birgitte Simensen Berg / Drammen kommune.

​De fire forslagene ble levert til kommunen og Vestre Viken HF 7. mai, og nå inviterer kommunen, helseforetaket og FutureBuilt til utstilling av forslagene i rådhusets kundesenter. Utstillingen blir stående hele sommeren.

- Jeg ønsker å rette en stor takk til Drammen kommune for godt samarbeid i denne prosessen. Vi i Vestre Viken ser at det er utviklet flere gode løsninger som viser at dette området kommer til å bli attraktivt både for bolig- og næringsformål etter at sykehuset er flyttet, sier direktør administrasjon og samfunnskontakt i Vestre Viken, Finn Egil Holm.

Han er spesielt fornøyd med at det er kommet flere gode innspill på hvordan høyblokka kan bevares og utvikles til boligformål.

- Når det gjelder høyblokka på Drammen sykehus er det et har mange et forhold til. Du ser bygget når du kommer med toget ved Holmenbrua, du ser den når du kommer ut fra Kleivenetunnelen, og du ser den når du kommer inn til byen. Bygget har stått som et signalbygg i Drammen siden 1980, og vi håper det kan fortsette å være det, sier han.

Eiendommene som i dag utgjør Drammen sykehus skal avhendes av Vestre Viken helseforetak. Dette vil bidra til finansieringen av nytt sykehus på Brakerøya. Drammen kommune og Vestre Viken HF har inngått en intensjonsavtale om gjennomføring av et parallelloppdrag som skal danne grunnlaget for en helhetlig utvikling av dette området.

Videre prosess for å utvikle sykehusområdet innebærer at det på et tidspunkt må startes opp planarbeid etter plan- og bygningsloven, da blir det også anledning for å komme med innspill til planarbeidet.