Færre operasjoner i Vestre Viken

På grunn av pandemien har sykehusene i Vestre Viken utført 20 prosent færre operasjoner i uke 48 og 49 sammenlignet med 2019.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 15.12.2021

De siste ukene er stadig flere koronapasienter innlagt ved sykehusene, og smitten i samfunnet øker kraftig. For å kunne håndtere situasjonen, er den planlagte kirurgiske aktiviteten ved sykehusene i Helse Sør-Øst redusert.

Tallene viser at Vestre Viken gjennomførte 189 operasjoner i uke 48. I 2019 ble det gjennomført 238 i samme uke. Det er en reduksjon på 21 prosent. I uke 49 var reduksjonen på 20 prosent.

Ved å redusere planlagt aktivitet, spesielt for større kirurgiske inngrep, kan sykehusene frigjøre sengeplasser, ressurser og helsepersonell som trengs for å behandle pasienter med alvorlig covid-19.

I uke 48 og 49 ble det gjennomført 2824 operasjoner på innlagte pasienter ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Dette er 481 færre operasjoner enn i samme periode for to år siden. Tallene er basert på uttrekk fra pasientjournalsystemene i Helse Sør-Øst.

Sykehus/helseforetakUke 48 2019Uke 48 2021EndringProsent
Akershus universitetssykehus166129-3778
Betanien Hospital12120100
Diakonhjemmet Sykehus2423-196
Lovisenberg Diakonale Sykehus7461-1382
Martina Hansens Hospital5449-591
Oslo universitetssykehus556517-3993
Sykehuset Innlandet265208-5778
Sykehuset i Vestfold10491-1388
Sykehuset Telemark112107-596
Sykehuset Østfold8057-2371
Sørlandet sykehus9110211112
Vestre Viken238189-4979
Totalt i Helse Sør-Øst17761545-23187

 

Sykehus/helseforetakUke 49 2019Uke 49 2021EndringProsent
Akershus universitetssykehus137112-2582
Betanien Hospital1210-283
Diakonhjemmet Sykehus2721-678
Lovisenberg Diakonale Sykehus5751-689
Martina Hansens Hospital4941-884
Oslo universitetssykehus485402-8383
Sykehuset Innlandet216194-2290
Sykehuset i Vestfold9883-1585
Sykehuset Telemark9795-298
Sykehuset Østfold8341-4249
Sørlandet sykehus8481-396
Vestre Viken184148-3680
Totalt i Helse Sør-Øst15291279-25084


– Dette er selvsagt ikke noe vi ønsker, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Sykehusene har til tross for mange covid-19-pasienter i disse to ukene, ikke tatt ned mer enn henholdsvis 13 posent og 16 prosent av de største planlagte operasjonene.

– Vi må likevel være forberedt på økt antall covid-19-innleggelser i tiden som kommer, mener RHF-direktøren. Han sier at sykehusene også er forberedt på flere innleggelser.

– I tillegg er det mye sykdom blant ansatte og deres familier, og det gjør at situasjonen er sårbar, sier Rootwelt. Fraværet er jevnt over høyere enn samme periode i fjor. 

– ​De ansatte gjør en stor jobb for å opprettholde et forsvarlig pasienttilbud, og det er utvist stor fleksibilitet. Jeg er svært takknemlig for den innsatsen som legges ned, sier Rootwelt.