Etablerer seksjon for forebyggende medisin på Bærum sykehus

Nytt tilbud som skal komme befolkningen i hele Vestre Viken til gode. Allerede før tilbudet er i gang er det over 100 personer som er henvist til den nye seksjonen.

Publisert 23.02.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
Kristin Staib, Tina Winterstad, Irene Boon Pedersen, Mathilde Skogseide og Maya Bass
Denne gjengen er en del av staben på den nye seksjonen for forebyggende medisin: Kristin Staib, Tina Winterstad, Irene Boon Pedersen, Mathilde Skogseide og Maya Bass. (Det er over 1 meter avstand på bildet, og munnbind er fjernet kort øyeblikk for foto)

Vestre Viken har hatt planer om det i lang tid, men nå blir det en realitet.

På Bærum sykehus i Vestre Viken HF etableres det nå en seksjon for forebyggende medisin hvor sykehuset og helseforetaket ønsker å tilby behandling til pasientene og bistå kommunene med støtte og kompetanseløft innen behandling av overvekt og fedme.

Seksjonen er under etablering og skal være i drift i løpet av våren.

- Teamet ble etablert rett over nyttår, og det tar tid å bygge opp noe helt nytt. Men vi gleder oss til å komme skikkelig i gang, og føler at vi har mye å bidra med, sier Kristin Staib, som er avdelingsleder i den nye seksjonen for forebyggende medisin.

Med seg i staben i startfasen har hun et knippe dedikerte, motiverte og godt utdannede ansatte: overlege Maya Bass, lege Irene Boon Pedersen, klinisk ernæringsfysiolog Mathilde Skogseide, pediatrisk sykepleier Tina Winterstad og sosionom Kirsten Bommen Riise fra Bærum sykehus. I tillegg er det også tilknyttet pediatere i rotasjonsordning fra Drammen sykehus.

Bidra til varige livsstilsendringer

Sammen med det allerede etablerte kirurgiske behandlingstilbudet ved Bærum sykehus vil det nå kunne gis et helhetlig tilbud til pasientene.

- Vi skal bidra til å etablere varige livsstilsendringer og forhåpentligvis bedre helse og livskvalitet hos pasientene som blir henvist videre til oss, forteller Kristin Staib.

I samarbeid med fastlegene utarbeides det nå kriterier for hvilke pasienter som kan henvises til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Økende behov for forebyggende arbeid

- Med økende forekomst av overvekt i det norske samfunnet, er det også et økende behov for forebyggende arbeid. Overvekt er en risikofaktor for sykdom, og forebyggende arbeid kan ha stor effekt både på individnivå og for folkehelsen, sier Maya Bass.

Overvekt i det norske samfunnet er et økende problem i alle aldersgrupper, derfor kommer det nye tilbudet på Bærum sykehus til å rette seg inn mot både barn, unge og voksne.

- Vår fremste oppgave, i første omgang, er behandling og oppfølging av henviste pasienter. På sikt  vil vi bistå med kursvirksomhet i samarbeid med primærhelsetjenesten. Vi planlegger også etablering av et forskningsregister som skal bidra til ytterligere kunnskap om overvektsproblematikken, sier Maya Bass.

- Det er viktig å starte med forebygging så tidlig som mulig. Fastlegene blir våre viktigste samarbeidspartnere. I tillegg blir helsestasjoner og helsesykepleiere også viktige ressurser i dette arbeidet. Vi vil invitere til et dialogmøte med fastleger, kommuneoverleger, helsestasjoner, kommunehelsetjenesten med lærings- og mestringstilbud/friskliv og klinikker i Vestre Viken i slutten av mars, for å fortelle om vårt tilbud og åpne for tilbakemeldinger og innspill, sier Kristin Staib.  

- Gleder oss til å komme i gang

- Det er spennende å få lov til å være med på å bygge opp et helt nytt tilbud. Vi har fått konsulentbistand og god informasjon om arbeidet som drives på Senter for sykelig overvekt (SSO) i Tønsberg, men samtidig er vi opptatt av å etablere vårt eget tilbud tilpasset Bærum sykehus og vårt pasientgrunnlag. Men vi gleder oss til å komme i gang og ønske velkommen til åpning i løpet av våren, smiler Kristin Staib, Irene Boon Pedersen og Maya Bass.

Over 100 personer på venteliste

Selv om den nye seksjonen ikke er i drift før til våren, er allerede over 100 pasienter henvist til seksjonen. Det sier noe om at tilbudet er etterlengtet – og veldig aktuelt.

Klinikkdirektør Trine Olsen ved Bærum sykehus er strålende fornøyd med å få på plass dette nye tilbudet for Vestre Viken sin befolkning.

- Med etablering av dette senteret har vi i enda større grad mulighet til å være med å ta ansvar for «hele vår befolkning» i Vestre Viken HF. I en WHO-rapport fremkommer det at vi i Norge har 22-23 prosent andel av voksne (18+) som har fedme (KMI 30+) i befolkning i 2016, noe som gir Norge en 4. plass i Europa i forhold til fedmeproblematikk. Forskning viser også at fedme i barne- og ungdomsalder er en stor helseutfordring hvor psykososiale komplikasjoner er fremtredende. Fedme i barnealder er i neste runde sterkt assosiert med fedme i voksen alder, med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og prematur død. Ved etablering av et senter for forebyggende medisin ønsker vi å ta et tydelig medansvar for samarbeid med primærhelsetjenesten for krevende og meget store pasientgrupper, forteller Trine Olsen.

- Kan tilby et helhetlig behandlingsløp

- Vi ønsker også i større grad å bistå våre samarbeidende kommuner med helseforebyggende arbeid. Med dette senteret ser vi videre muligheter til å samarbeide med overordnede faglige nasjonale ressurser og muligheten for å delta i interessante faglige prosjekter til det beste for våre pasienter. Vi har fra tidligere et godt etablert tilbud innen fedmekirurgi og korrigerende kirurgi i etterkant av fedmekirurgi. Nå vil vi få muligheten til å tilby helhetlig behandlingsløp til barn, unge og voksne, noe vi mener er et solid kvalitetsløft for denne voksende pasientgruppen. Vi ønsker også å bidra til videre kunnskapsutvikling nasjonalt og etablerer derfor kvalitetsregister og biobank for å legge til rette for forskning tilknyttet senteret, sier klinikkdirektøren.