En milepæl for forskningen

Forskningssjef Lars Heggelund ved Drammen sykehus er ansatt som professor II ved Universitetet i Bergen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 12.04.2021
Sist oppdatert 13.01.2023
En person som står foran et vindu med et flagg
Lars Heggelund er ansatt som professor ved Universitetet i Bergen.

1. april ble forskningssjef ved Drammens sykehus, Lars Heggelund, ansatt som professor II i 20 % stilling ved Universitetet i Bergen.

Klinikkdirektør Britt Eidsvoll står først i køen av stolte gratulanter på Drammen sykehus.

- Drammen sykehus ønsker å satse på klinisk forskning fordi det bidrar med ny kunnskap og gir økt kvalitet i pasientbehandlingen. At Lars Heggelund nå er ansatt som professor er en viktig milepæl for forskningen både ved Drammen sykehus og i Vestre Viken, sier Eidsvoll.

Forskning på behandling av luftveisinfeksjoner

Overlege Lars Heggelund har siden han begynte å arbeide ved Drammen sykehus interessert seg for forskning på behandling av luftveisinfeksjoner. I periode fra 2008-2011 deltok 267 innlagte pasienter med lungebetennelse i en studie. Blant annet ble det avdekket at virus - ikke bare bakterier som tidligere antatt - er hyppig årsak til lungebetennelse.

- Dette var for få år siden kontroversielt i det infeksjonsmedisinske fagmiljøet, men hvor forskningen ved Drammen sykehus har bidratt med ny kunnskap inn i dette paradigmeskiftet. Den pågående Covid-19 pandemien har bekreftet for det fulle at virus alene kan forårsake svært alvorlig lungebetennelse, sier Lars Heggelund.

Tett forskningssamarbeid med Bergen

Heggelund har de siste par årene vært ansatt som forskningssjef ved Drammen sykehus og har etablert et forskningssamarbeid med Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus.

Forskningsgruppen «Bergen Integrated Diagnostic Stewardship Cluster», ledet av professorene Harleen Grewal og Elling Ulvestad har også interessert seg for dette fagfeltet, og Heggelund er invitert inn som medlem.

Heggelund har siden høsten 2019 vært ansatt som førsteamanuensis og nå altså fra 1. april 2021 som professor II i en 20 % stilling ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen.

Heggelund er videre medkoordinator for etablering av et nasjonalt forskningsnettverk på luftveisinfeksjoner, RESPIRANET, som er tildelt 3-årige midler fra nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning i spesialisthelsetjenesten.

Heggelund leder også forskningsprosjektet «Hospital - and Ventilator Associated Pneumonia in Norway» (HVAPNOR) som skal rekruttere pasienter fra april i år. Formålet er å bruke moderne genteknologiske metoder for å optimalisere diagnostikk og forbedre behandling av lungebetennelse oppstått i sykehus.

Dette prosjektet utføres i tett samarbeid med Haukeland universitetssykehus og alle sykehusene i Vestre Viken. Jon Anders Feet er i den anledning ansatt som stipendiat ved Drammen sykehus og tatt opp ved PhD-programmet ved Universitetet i Bergen.

Covid-19 pandemien

Forskning på luftveisinfeksjoner er et satsningsområde ved Drammen sykehus, og Heggelund leder forskningsgruppen «Vestre Viken Airway infection Group» (VARG), som er etablert ved Drammen sykehus for å fremme klinisk forskning og bedret behandling av pasienter med luftveisinfeksjoner.

Som følge av den pågående Covid-19 pandemien, har VARG også etablert et tematisk Covid-19 register og generell biobank på tvers av klinikkene i Vestre Viken.
VARG er involvert i flere Covid-19 forskningsprosjekter i tett samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo. 

Rik tilgang på pasienter

Drammen sykehus og Vestre Viken har rik tilgang på pasienter med vanlige sykdommer og egner seg derfor til denne type pasientnær klinisk forskning.

- Samtidig er det viktig med et godt samarbeid med universitetssykehus og universiteter som besitter fagpersoner med unik akademisk kompetanse og tilgang til relevante laboratoriefasiliteter, sier klinikkdirektør Britt Eidsvoll.

Hun understreker at moderne medisinsk forskning er helt avhengig av et godt samarbeid på tvers av helseforetakene og de akademiske institusjoner.

- En slik bistilling som Lars Heggelund nå har fått, er en viktig brikke i å fasilitere klinisk forskning ved Drammen sykehus og styrker forskningssamarbeidet til det beste for framtidig pasientbehandling, avslutter Eidsvoll.