En grad ned sparer fem millioner

Ved å senke innetemperatur med 1 grad sparer Vestre Viken miljøet årlig for 900 tonn CO2-utslipp og en utgift på fem millioner kroner.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 03.06.2022
Sist oppdatert 10.01.2023
illustrasjon av gradestokk
Ved å senke innetemperaturen med en grad sparer vi i Vestre Viken miljøet for store CO2-utslipp og en besparelse på fem millioner kroner årlig.

Klimaregnskapet for spesialisthelsetjenesten for 2021 viser at 78 % av de totale utslippene i Vestre Viken skyldes energibruk.

- Hele spesialisthelsetjenesten har som mål å redusere energiforbruket med 20 % innen 2030. Vårt energiforbruk har konsekvenser for natur og miljø, forteller Kristi Skinnes, fagsjef kvalitet og primus motor for "Grønt sykehus" i Vestre Viken.

Skinnes forteller at det allerede gjøres mye for å redusere utslippene.

Hva gjøres i Vestre Vi​​​ken?

• Systematisk oppfølging av energiforbruket iht krav i ISO 50001 (Energiledelse)
• Gjennomført kompetansehevende tiltak for tekniske driftere
• Gjennomført energikartlegging og lagd handlingsplaner (ENØK-tiltak)
• Daglig driftsoppfølging av tekniske anlegg​

Hva kan DU gjør​​​e?

Hva kan du som ansatt i Vestre Viken gjøre for å redusere energibruken? Flere av tipsene er også relevante for vanlige forbrukere:

• Slukk lyset når du ikke trenger det og slå av elektrisk utstyr, der hvor det er mulig
• Hvis du må lufte - styrtluft
• Bruk solskjerming aktivt 
• Meld ifra om kraner som drypper og toaletter som renner
• Tenk deg om før du setter opp temperaturen i rommet - «20 er bra for hue»
• Vær et forbilde!​

Visste du at...


• … de fleste av de elektriske apparatene dine vil i løpet av levetiden sin bruke mer energi på å stå i stand-by-modus enn å være i faktisk bruk?
• … energimerking stiller energi- og miljøkrav i hele livssyklusen til produkter og gjør det enkelt for deg å gjøre et miljøvennlig valg. Se etter energimerking når du handler.
• … ca. 35 % av energiforbruket i Vestre Viken skyldes energibruk til elektrisk utstyr.
• … mye energi går med til produksjon og transport av varer - ta vare på det du har!