Den internasjonale håndhygienedagen tirsdag 5. mai

Håndhygiene er et av de viktigste smitteverntiltakene. I år er markeringen av korrekt håndhygiene ekstra viktig.

Publisert 04.05.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
bilde av en håndvask
Korrekt håndvask er med og redder liv.

De siste månedene har håndvask vært i fokus for å redusere smittefaren for covid-19. Selv om antall smittede og personer innlagte på sykehus er på nedover, er det viktig å fortsette med korrekt håndhygiene. På den måten gjør vi aktive grep for å unngå å bli smittet - og ikke minst reduserer faren for at andre blir smittet.

Markerer dagen for korrekt håndvask

Rett håndhygiene er et av de viktigste tiltakene i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten.

 

Se video fra Folkehelseinstituttet: Gjør du det ofte nok?

Videoen er med musikk og uten tale.