Deler av Pasientsikkerhetsuka ble streamet live

I forbindelse med Pasientsikkerhetsuka var det mulighet for å følge med på utvalgte program digitalt. Se opptakene nå!

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 18.10.2022
Sist oppdatert 21.10.2022

Onsdag 19. oktober ble faglig program for Klinikk psykisk helse og rus streamet, på torsdag 20. oktober ble faglig program for Ringerike sykehus streamet live​​​.  ​

Lenker til live-streamene finner du her:

Onsdag, 19. oktober: https://youtu.be/K99ANrQgl50
Torsdag 20. oktober: https://youtu.be/-Yx8iK1C5Ps ​


Faglig program Psykisk helse og rus, onsdag 19.10. klokken 12.00- 15.00  
 • 1200 – 1210    Velkommen ved Klinikkdirektør Kirsten Hørthe 
 • 1210 – 1240    Arbeid og erfaringer fra hendelsesanalysearbeid – læringssløyfen i KDPS. Konst. Avdelingssjef KDPS, Ann Helen Tetlie Flåten, overlege KDPS, Åse Lyngstad og Camilla Otnes, Koordinator fag og IKT og Teamleder Kontor
 • 1240 - 1310    Møte med aggresjonsproblematikk (MAP), et helhetlig opplæringsprogram for å forebygge og håndtere aggresjon og vold. Spesialrådgiver Jan Hammer, Blakstad sykehus
 • 1310 - 1340    Trygg stafett. Om å finne løsninger som reduserer brudd i behandling i akuttaksen. Psykologfaglig rådgiver PHR, Ragnfrid Nordbø og Spesialrådgiver IKT PHR, Monika Fundingsrud
 • 1340 - 1350    Pause  
 • 1350 - 1420    Implementeringen av kjernebatteriet DelMedMeg. Digitalisering med pasient og fagutvikling som fokus. Avdelingssjef Margrete Nysterud og seksjonsleder Stian Langli, Drammen DPS.
 • 1420 - 1450    Oppstart av FACT ung. Ambulerende tjenester for ungdom. Spesialrådgiver BUPA, Mona Grindrud
 • 1450 - 1500    Kort oppsummering og takk for i dag. Adm. direktør Lisbeth Sommervoll

Program Ringerike sykehus fagdag torsdag 20.oktober
 • 12.15-12.20 Velkommen v/May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør Ringerike sykehus
 • 12.20 -12.35 Pasientsikkerhetsuka 2022 v/Lisbeth Sommervoll, Administrerende direktør Vestre Viken
 • 12.35-13.05 Forbedring 1-2-3 v/ Åse Lexberg, overlege/Team Kontinuerlig forbedring 
 • 13.05-13.50 Hvorfor går det bra? Hva kan vi lære av de som har lykkes? v/ Aleidis Skard Brandrud, anestesisykepleier, phD
 • 13.50-14.00 Pause
 • 14.00-14.15 Forbedringsprosjekt Tverrfaglig visitt og ortogeriatri v/ Jørgen Ibsen/Johan Hjort, seksjonsoverleger
 • 14.15-14.20 Film SIMulering
  • Tema: God overvåkning av pasienten gjennom pasientforløpet. Bruk av NEWS 2/ISBAR i samhandling i akuttkjeden
 • 14.20-14.35 Kommune inkl. legevakt v/Gørild Nonstad, Kompetanserådgiver Ringerike kommune
 • 14.35-14.50 Etter innleggelse – akuttmottak – intensiv – sengepost v/Hege Andersen Hæhre og Eva Vestby, fagsykepleiere
 • 14.50-15.00 Avslutning v/May Janne Botha Pedersen