Bok om den fantastiske menneskehjernen

Hva vil det si å være et menneske og hva skiller oss fra alle andre arter som lever på jorda?

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 21.04.2021
Sist oppdatert 13.01.2023

Marte R Syvertsen
BOKLANSERING. Marte Roa Syvertsen har skrevet bok om den fantastiske menneskehjernen. (Foto: Privat)

Marte Roa Syvertsen, lege ved nevrologisk avdeling på Drammen sykehus og med doktorgrad om ungdomsepilepsi og hjernens pannelapps-funksjoner, gir deg svarene i boken «Menneskehjernen: farlig og fantastisk» som hun har skrevet og nå utgitt.

- Hvorfor har du valgt å skrive en bok om nettopp hjernen, Marte?
- Jeg har vært opptatt av hjernen lenge og fant ganske tidlig på medisinstudiet ut at jeg ville spesialisere meg i nevrologi. Hjernen styrer alt vi holder på med, og fremdeles er det mye om hjernen - og dermed oss selv - vi ikke forstår. Jeg kan virkelig ikke tenke meg noe mer fascinerende å fordype seg i.

Lettfattelig doktorgrad i bokform

I 2019 fullførte Marte Roa Syvertsen doktorgradsarbeidet på Drammen sykehus, og i forbindelse med det intervjuet hun over 100 personer med en spesiell type ungdomsepilepsi. Det viste seg at de hadde visse felles personlighetstrekk, blant annet at de kunne virke litt impulsive og utadvendte, til tross for helt forskjellig bakgrunn.

- Årsaken til det henger antakelig sammen med at denne typen epilepsi er knyttet til utviklingsforstyrrelser i nettverk innen hjernens pannelapper. Dermed var nysgjerrigheten vekket, og plutselig satt jeg og leste svære fagbøker som bare handlet om pannelappen, forteller hun.

- Siden jeg alltid har vært glad i å jobbe med tekst, kom jeg på at det kunne vært gøy å prøve å formidle pannelappens fantastiske egenskaper på en populærvitenskapelig og lett tilgjengelig måte. Jeg ville at andre også kunne få de samme aha-opplevelsene som meg, men uten å måtte bruke en hel doktorgrad på det.

Den fantastiske pannelappen

Syvertsen håper folk sitter igjen med en forståelse av hvordan pannelappens eksekutive funksjoner (det vil si funksjoner som er nødvendig for målrettet atferd og tilpasning til endringer og krav fra omgivelsene) styrer alt vi mennesker foretar oss, og hvor vanskelig det kan bli når dette ikke fungerer som normalt.

- Innsikten i pannelappens funksjoner har gjort at jeg ser både meg selv og andre i et helt nytt perspektiv, og den opplevelsen håper jeg leseren også får, sier hun.

En tankevekker

Og når man først skriver en bok om hjernen, så håper forfatteren at boken vil være en tankevekker for leserne.

- Målgruppen for boken er interesserte voksne, uten noen spesiell forkunnskap hverken om hjernen eller helsefag generelt. Når det er sagt, håper jeg at også kollegaer, både sykepleiere, forskere og klinikere, kan ha glede av å lese boken. Forhåpentligvis kan den være tankevekkende for dem også, selv om noe av stoffet vil være kjent, mener Syvertsen.

En form for avkobling

- Kan du fortelle litt om selve arbeidet med boken?
- Boken har blitt til i ganske strengt disponerte lommer med tid i løpet av det siste året og stillingen min som forsker og leder av nettverket EpilepsiNett. Jeg er veldig glad i å jobbe med tekst og glemmer litt tid og sted når jeg holder på med det. Slik sett har det ikke føltes hverken slitsomt eller arbeidsomt å skrive boken. Det har snarere vært en form for avkobling.

- Selve skrivearbeidet har gått nokså raskt, men det ligger jo en god stabel med bøker og lesning bak. Men lesingen har heller ikke vært en «jobb». Det er bøker jeg ville ha lest, og i flere av tilfellene hadde lest, uansett.

Mange å takke

Syvertsen sier det er mange hun ønsker å takke for at boken nå er realisert.
- Først og fremst vil jeg takke veilederen min på doktorgraden, Jeanette Koht, som det har vært utrolig inspirerende å jobbe med. Hun hjalp meg også å få tak i noen av de viktigste bøkene når det gjelder bakgrunnsmateriale om pannelappens funksjoner.

- Jeg har lyst til å takke lederne mine Mai Bente Myrvold, Mette Bergum og Astrid Edland for at jeg har fått støtte og fleksibilitet til å gjennomføre prosjektene jeg er involvert i. Det betyr mye ikke å måtte jobbe motstrøms. 

- Jeg har også lyst til å takke alle ved nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, som er en herlig arbeidsplass med høy faglig kompetanse og takhøyde for at det er i orden å ha skriving som hobbyprosjekt, avslutter Marte Roa Syvertsen

Om boken

Hva vil det si å være et menneske? Hva skiller oss fra alle andre arter som lever på jorda?
I boken undersøker Syvertsen hva som er spesielt med den menneskelige hjernen.

Mennesket er på toppen av næringskjeden, vi trenger ikke frykte andre enn oss selv. Opp gjennom historien har menneskeheten gjennomgått en forbløffende utvikling, og vi har tilegnet oss omfattende kunnskap om den verdenen som omgir oss.
Mye av forklaringen på menneskets egenart ligger i hjernen, helt forrest i pannelappen, i et område som bærer navnet prefrontal cortex.

Det er her hjernens mest avanserte funksjoner befinner seg, funksjoner som gjør oss i stand til å tilpasse atferd og handlinger for å oppnå et mål i fremtiden. Dette er et område i hjernen som det inntil nylig har vært forsket lite på, til tross for den avgjørende betydningen det har for oss mennesker. De senere årene har forskerne likevel kommet langt i å finne ut hvordan denne delen av hjernen fungerer.

Hva skjer i hjernen når du står foran alle suppeposene på butikken og prøver å velge hvilken suppe du skal ha til middag? Hvorfor er ungdom mer villige til å utsette seg for risiko enn voksne? Hva gjør at du greier å opptre rolig selv når du er så sint at det føles som om det koker i hodet?
Svarene på disse, og en rekke andre interessante spørsmål, finner vi i pannelappen.

Boken gir en tankevekkende og underholdende innføring i et av hjernens mest kompliserte og fascinerende områder.