Betydelig vitamin D-mangel ved kronisk tarmsykdom

Vitamin D-mangel er vanlig hos pasienter med kronisk tarmsykdom, og betydelig vanligere enn i befolkningen ellers.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 16.03.2022
Sist oppdatert 11.01.2023

Det kommer fram av forskningsarbeidet til Svein Oskar Frigstad, seksjonsoverlege ved gastromedisinsk seksjon på medisinsk avdeling ved Bærum sykehus, som 4. mars forsvarte sin avhandling «Vitamin D deficiency in Inflammatory Bowel Disease? Prevalence, predictors and associations with fatigue and pain (The Vitality Study)» for graden ph.d.

Svein Oskar Frigstad

DOKTORGRAD. I «Vitality-studien» har overlege Svein Oskar Frigstad på Bærum sykehus vist at vitamin D-mangel er vanlig hos pasienter med kronisk tarmsykdom – og betydelig vanligere enn i befolkningen ellers. 

Kronisk betennelse i tarmen

Frigstad forklarer at inflammatorisk tarmsykdom (IBD) kjennetegnes ved kronisk betennelse i tarmen og omfatter sykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. ​

- Symptomer kan være alt fra milde til alvorlige, og pasientene kan typisk ha løs avføring, med eller uten synlig blod, magesmerter, vekttap, mangeltilstander og utmattelse. Crohns sykdom kan ramme alle deler av tarmsystemet, mens ulcerøs kolitt utelukkende gir betennelse i tykktarmen, forteller han. 

- Flere studier fra ulike land har vist at vitamin D-mangel er vanlig hos pasienter med IBD, men i Norge har vi hatt begrenset kunnskap om vitamin D-status hos denne pasientgruppen, sier han.

Betydelig vitamin D-mangel

I «Vitality-studien» har Svein Oskar Frigstad og medarbeidere vist at vitamin D-mangel er vanlig hos pasienter med kronisk tarmsykdom – og betydelig vanligere enn i befolkningen ellers. 

-
Om lag halvparten av pasientene har lave nivåer av vitamin D. I studien var vitamin D-mangel forbundet med økt sykdomsaktivitet og flere tilbakefall, sier Frigstad.

D
et ble ikke avdekket noen sammenheng mellom vitamin D-mangel og pasientenes egenopplevelse av utmattelse og smerter. 

- Kronisk utmattelse var forbundet med aktiv tarmsykdom, depresjon og redusert søvnkvalitet. Kvinner og pasienter med mer alvorlig sykdom hadde mer smerter, forteller han.

Sol og kosthold

Hvilken betydning vitamin D-mangel har for pasienter med IBD er fortsatt omdiskutert, men resultatene i studien støtter gjeldende anbefaling om å unngå vitamin D-mangel ved kronisk sykdom.

 
- Sollys er den viktigste kilden til vitamin D, men også et balansert kosthold og tilskudd med vitamin D i vinterhalvåret forebygger mangel. Videre studier må til for å avklare om ekstra tilførsel av vitamin D kan bedre sykdomsforløp og plagsomme symptomer, sier Frigstad.

Økt forståelse og kunnskap

- Kan du si litt om hvordan du har opplevd å jobbe med doktorgraden? 

 
- En doktorgrad krever stor innsats over lang tid. Det krever utholdenhet, tålmodighet og motivasjon. Det mest spennende er å få en økt forståelse for hvordan kunnskap og fag videreutvikles og nye ideer skapes.

- Jeg har hatt stor glede av å samarbeide med flinke kolleger og fagpersoner både i Vestre Viken, Universitetet i Oslo og andre samarbeidende sykehus. Dette gir muligheter for nettverk som kan benyttes i videre forskning og utvikling. 

- Akkurat nå er den beste følelsen å ha avsluttet noe stort og ha nådd et av mine største mål som lege, avslutter Svein Oskar Frigstad.