Beredskapsøvelse på Ringerike sykehus 13. juni

Det vil derfor være tjenestebiler fra politi, brann og ambulanse på sykehusområdet tirsdag ettermiddag.

Publisert 12.06.2017

​Tirsdag 13. juni avholder politi, brannvesen, legevakt og Vestre Viken ved prehospitale tjenester og Ringerike sykehus en felles fagdag. Tema er beredskap under hendelse hvor kjemiske, biologiske eller radioaktive agens er involvert.

I tidsrommet kl. 12.00 til 15.30 vil det være en praktisk treningsdel på Ringerike sykehus sitt område:

  • Sanering av rollespillere i akuttmottak ved ambulansehallen.
  • Samvirke med sanering av rollespillere overfor akuttmottaket ved parkeringsplassen.

Området vil bli avsperret med sperrebånd. Det vil være satt opp skilt med «Øvelse Pågår». Oppsettet med biler i henhold til skisse på bildet:

Beredskapsøvelse.png

Treningsdelen er planlagt slik at det skal være minst mulig ulempe for ansatte og publikum, men man vil kunne observere stor aktivitet og tjenestebiler fra politi, brann og ambulanse i det nevnte tidsrommet.