Årets Buskerudlege

Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege ved Drammen Sykehus, er kåret til årets lege i Buskerud.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 18.05.2022
Sist oppdatert 10.01.2023

Utmerkelsen deles ut av Buskerud legeforening, og går til en lege som har utmerket seg gjennom sin faglige virksomhet og synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.I begrunnelsen for tildelingen heter det:

Seks leger var foreslått som kandidater til prisen «Årets Buskerudlege 2022», som ble tildelt Jørn Einar Rasmussen. Han er spesialist i indremedisin, kardiologi og akutt- og mottaksmedisin, og jobber som seksjonsoverlege ved ortopedisk avdeling/akuttmottaket ved Drammen Sykehus, Vestre Viken Helseforetak. Han er også ansatt som sjefslege i Hæren. Han er tidligere utdannet sykepleier og hjelpepleier, og jobber også hyppig som ambulansearbeider. Han lever og ånder for jobben som lege i Buskerud og hans ambisjoner er høye. Han har som konkret mål å gjøre akuttmottaket ved Drammen sykehus til Norges beste akuttmottak.

lege Jørn Einar Rasmussen

Årets Buskerudlege 2022, Jørn Einar Rasmussen i sitt rette element. Her under katastrofeøvelse ved Drammen Sykehus .

Jørn Einar ble Norges første spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Som primus motor for utviklingen av det moderne akuttmottaket i Drammen har han vært sentral i drift og beredskapsarbeid i en vanskelig tid. Han er profilert i media, og bidrar til positiv omtale av Drammen sykehus, helsevesenet og Akuttmottaket. Han har synliggjort legenes innsats og stå-på-vilje igjennom corona-pandemien med regelmessige fremtredener i media og samfunnsbildet.

Han har årlig arrangert øvelser for sykehuset og prehospitale tjenester, og vært pådriver for trening og simulering av masseskadeøvelser. I samarbeid med forsvaret har disse øvelsene vært svært lærerike og nyttige i utviklingen av samfunnsberedskapen og de har fått nasjonal oppmerksomhet.

Jørn Einar Rasmussen fikk nasjonal oppmerksomhet for opprettelsen av Norges første tverrfaglige team for å ta imot og behandle komplekse ortogeriatriske skader og sykdommer, populært kalt “Silverteam”. 

Jørn Einar Rasmussen fortjener heder for utrettelige innsats for å øke kompetanse, effektivitet og pasientsikkerhet, samt for å profilere kolleger og innsatsen som utøves i Buskeruds helseinstitusjoner.

Det er derfor en stor ære og glede for styret i Buskerud Legeforening å kunne tildele ham hedersbevisningen som «Årets Buskerudlege» 2022.​