Analysert over 4000 koronaprøver

Ved seksjon for medisinsk mikrobiologi på Drammen sykehus er det siden 9. mars analysert over 4000 koronaprøver.

Publisert 25.03.2020
Sist oppdatert 11.01.2024
Bioingeniør Guro Engedahl setter inn prøver som skal ekstraheres før PCR-analysene kan gjøres.

Bioingeniør Guro Engedahl setter inn prøver som skal ekstraheres før PCR-analysene kan gjøres.

Ved seksjon for medisinsk mikrobiologi i Drammen ble selve analysen, som påviser koronavirus, etablert i rekordfart.

- Det kompetente genteknologiske fagmiljøet som består av genteknolog, bioingeniører og mikrobiologer etablerte analysen basert på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Siden oppstart 9. mars er det analysert over 4000 koronaprøver, sier avdelingssjef Trude Steinsvik - og fremhever den store innsatsen som har bidratt til dette.

I drift hele uka

I tillegg til selve analyseringen er det mye arbeid med mottak og utgivelse av prøvesvar. Vestre Viken er et stort geografisk område, og det er satt opp mange ekstra budruter.

Ved seksjonen var det før koronautbruddet kun drift på dagtid, men nå er det drift 7 dager i uka både dag og kveld.
Steinsvik påpeker at en så rask oppskalering ikke hadde gått uten stor dugnadsinnsats fra alle ansatte ved seksjonen.
- Vi har allerede lært opp flere nye medarbeidere og får leid inn ytterligere de neste ukene, sier hun.

Seksjonsleder Janne Hole viser frem prøvetakingspensel som brukes til koronadiagnostikk.

Seksjonsleder Janne Hole viser frem prøvetakingspensel som brukes til koronadiagnostikk.

Utfordring med reagenser og prøvetakingsutstyr

I hele Norge er det stor utfordring med å få tak i nok reagenser og prøvetakingsutstyr til analysering av koronavirus. Det er for tiden slik at Helsedirektoratet ukentlig rasjonerer til de ulike laboratoriene det som kommer inn til landet av reagenser.

-  I forrige uke ble våre lager av prøvetakingsutstyr som vi forsyner både sykehusene og alle kommunene med også tømt i rekordfart. Dette er også tilsvarende utfordring i hele landet. Vi har nå fått kontroll på lageret og har anskaffet mer prøvetakingsutstyr, opplyser Steinsvik.
- Slikt utstyr kan også lages, og i likhet med flere andre laboratorier starter vi snart opp med egenproduksjon for å sikre beredskapen fremover, sier hun.

- Vi har nå kapasitet til å kjøre prøver som følger kriteriene for testing som anbefales av Folkehelseinstistuttet, sier Steinsvik.

Genteknolog Tone Kofstad har vært med på etablering av PCR analysen for koronavirus og viser grafene som avgjør om en test er po

Genteknolog Tone Kofstad har vært med på etablering av PCR analysen for koronavirus og viser grafene som avgjør om en test er positiv eller negativ.

Iverksatt mange tiltak

For å kunne sikre god nok testkapasitet de neste månedene har også Avdeling for laboratoriemedisin iverksatt følgende tiltak:

* En oppgradering av eksisterende instrument på medisinsk mikrobiologi på Bærum sykehus gjør at koronaprøver kan analyseres fra midten april. Dette er et mer fullautomatisert instrument, Panther Fusion, som kan kjøre ca. 600 koronaprøver per døgn. Tilsvarende instrument kommer også til Drammen sykehus i april/mai.
* Hurtigtest av koronavirus på instrumentet GeneXpert skal være klar i april. Det er slike instrumenter både på Ringerike sykehus og Bærum sykehus, og det er også kjøpt tilsvarende instrument til Kongsberg sykehus.
* Avdelingen jobber også for å etablere metoder som analyserer antistoffer mot korona. Antistoff kan vise om man er i en sen fase av infeksjonen eller om man allerede har gjennomgått en koronavirusinfeksjon.
* Det jobbes også med å teste ut diverse hurtigtester som kan være nyttige både for kommunehelsetjenesten og sykehusene.

Avdelingsoverlege Roar Bævre-Jensen og de andre mikrobiologene ved avdelingen sikrer at alle prøvesvar ringes ut så raskt som mu

Avdelingsoverlege Roar Bævre-Jensen og de andre mikrobiologene ved avdelingen sikrer at alle prøvesvar ringes ut så raskt som mulig.

Er godt forberedt

Steinsvik ønsker også å fremheve det gode samarbeidet i forbindelse med koronavirus-utbruddet, både internt i Avdeling for laboratoriemedisin og med andre interne og eksterne samarbeidspartnere.
– Vi gjør alt vi kan for å sikre rask og pålitelig diagnostikk for pasientene i vårt område, og vil være godt forberedt i tiden som kommer, avslutter avdelingssjef Trude Steinsvik.

Seksjonsleder Merete Ueland og fagbioingeniør Nina Bjerke ved Medisinsk mikrobiologi på Bærum sykehus har startet med oppgraderi

Seksjonsleder Merete Ueland og fagbioingeniør Nina Bjerke ved Medisinsk mikrobiologi på Bærum sykehus har startet med oppgradering av instrumentet Panther Fusion som kan kjøre ca. 600 koronaprøver per døgn. Tilsvarende instrument er også anskaffet til Drammen.

Fagbioingeniør Margrethe Kristiansen ved laboratoriet på Ringerike sykehus gjør forarbeid til influensaprøver som skal analysere

Fagbioingeniør Margrethe Kristiansen ved laboratoriet på Ringerike sykehus gjør forarbeid til influensaprøver som skal analyseres på instrumentet GeneXpert. I april kan også koronaprøver analyseres her.

 

Fakta: Slik analyseres koronaprøver

​Prøvetaking
Koronaprøven tas ved at en pensel først føres i halsen på pasienten og deretter i nesen. Penselen oppbevares i et prøvetakingsrør med væske. Celler fra slimhinnen i hals og nese havner da i væsken.

Innregistrering av prøver
Mange prøver er ferdig registrert elektronisk når prøven tas, mens andre kommer med papirrekvisisjon. Når prøven kommer til laboratoriet må den registreres inn i datasystemet.

Avpippetering
En pipetteringsrobot tar en liten mengde væske fra hvert prøvetakingsrør og overfører det til en reaksjonsplate.

Ekstraksjon
Reaksjonsplater med mange prøver settes i et instrument hvor det skjer en ekstraksjon. Det som skjer ved ekstraksjon er at cellene i prøven åpnes opp, slipper ut viruset og virusets gener. Når ekstraksjonen er ferdig sitter man igjen med en blank væske som har fritt genmateriale flytende rundt, deriblant virusets gener.

PCR-analysering
Den ekstraherte væsken settes inn i et instrument hvor det skjer en prosess som heter PCR (polymerase chain reaction) som varer ca. 2 timer. Kort fortalt er det som skjer en kopiering av gener. Når vi ser etter genet for koronavirus (som heter SARS-Cov-2) vil genene som er spesielt for dette viruset mangedobles, slik at vi kan måle det.

Tolking av svar og telefon til rekvirent
Resultatet av en PCR reaksjon vises med en graf, og svaret er positivt eller negativt. Alle svar sendes ut elektronisk, og alle positive svar skal ringes til den som har bestilt prøven. Det er viktig at svarene kommer raskt og ringes ut slik at man kan iverksette oppfølging av pasienten og riktige smitteverntiltak.