20 år med dialyser!

Ringerike sykehus feirer 20 års drift på dialyseavdeling og nå også med en egen satellitt.

Publisert 06.07.2020
Sist oppdatert 16.01.2023
Gratulerer med 20 år til en dialyseavdeling i utvikling
20 ÅR: Gratulerer med dagen til en dialyseavdeling i utvikling.
Ringerike sykehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon, fødeavdeling og dialyse. For 20 år siden ble dialyseavdelingen ved sykehuset opprettet. I sommer kunne avdelingen feire 20 år i drift. Kapasiteten på avdelingen er tredoblet fra oppstart med fire plasser til i dag med 12 plasser.

Hege Amundsen Westlie, avdelingssykepleier på dialyseavdelingen, sier:
- Å ha et lokalsykehus som tilbyr dialyse betyr mye for pasienter som ellers måtte kjøre mange timer flere ganger i uka til annet sykehus for å få behandling.

Da avdelingen ble opprettet var den organisert under Buskerud Sentralsykehus. I dag er de en selvstendig enhet i tillegg til å ha en satellittavdeling på Hallingdal sjukestugu med ytterligere syv dialyseplasser. Dette er en positiv utvikling for dialyseavdelingen.

Fremtidsplaner for dialyseavdelingen

Dialyseavdelingen er også en del av Bærum, Ringerike og Kongsberg-prosjektet. Prosjektet ser på mulighetene for å flytte avdelingen til nye og mer moderne lokaler. Avdelingen jobber også aktivt for å etablere tilbud om hjemmedialyse.

May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør for Ringerike sykehus har høye ambisjoner: 
- Målet er at alle pasienter som ønsker det og hvor det er medisinsk forsvarlig, skal få tilbud om hjemmedialyse – og da blir reisen enda kortere for pasientene.

Westlie sier stolt:
- Å kunne tilby hjemdialyse gir en ny og stor fleksibilitet for pasientene – og dermed også bedre livskvalitet. Vi gleder oss til det blir en del av vårt faste tilbud!