PSYKISKE LIDELSER OG RUSAVHENGIGHET:

Lokale nettsteder og telefonnummer for pårørende

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende.  Tilbudene er gratis, og du trenger ikke henvisning.

Pårørende

Pårørendesenteret i Oslo
Pårørendesenteret i Oslo​ er et kompetansesenter for pårørende som drives av landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.

Pårørendesenteret driver et nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. 
Senteret har er en nasjonal rådgivingstelefon for pårørende.
Telefon: 22 49 19 22 (alle ukedager kl. 10.00–15.00 / tirsdager kl.11.00–19.00) 

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) er en organisasjon for deg som er pårørende til noen med psykiske lidelser. Du vil møte andre i samme situasjon gjennom våre 42 lokallag, spredt over hele landet. Sammen kjemper vi for gode løsninger for den som er syk, og for å påvirke myndighetene til å sikre et godt tilbud også for den som er pårørende. 
Telefon: 21 07 54 33

Ivareta

Nettstedet Ivareta​ er for pårørende berørt av rus. På nettstedet ligger også opplysninger om regionalt arbeid og kontaktinformasjon.
Telefon: 800 40 567 (alle ukedager kl. 09.00-15.00)

Pårørendeveilederen

Den nasjonale pårørendeveilederen til Helsedirektoratet beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Inkluderer alle pårørendegrupper og handler om involvering av og støtte til pårørende.​

Helsenorge

Informasjonen på Helsenorge​ er levert av ulike organisasjoner i helsesektoren og er laget for å gi deg generell kunnskap om helsehjelp, sykdom, diagnose, livsstil, rettigheter m.m.

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.
Telefon Viken (Drammen): 32 23 52 00 (hverdager kl. 09.00–11.30 og 12.00–14.30.


Selvhjelp Norge 

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansemiljø for selvorganisert selvhjelp.
Vi er din samarbeidspartner i det lokale selvhjelps-arbeidet og bidrar med kunnskapsformidling, nettverksarbeid, informasjonstiltak og opplæring.
Telefon: 22 96 15 40 (hverdager kl. 09.00–15.00) 

Mental Helse 

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseproblemer og pårørende.
Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.
Telefon: 116 123

​Kirkens SOS

Kirkens SOS er en chattetjeneste og hjelpetelefon om du har behov for noen å snakke med. 
Telefon: 22 02 94 26 (døgnåpen)

Blå kors

Blåkors driver spesialistbehandling innen rus og avhengighet av ulike typer (alkohol, stoff, spill, etc.) Nettsiden inneholder også en del informasjon til pårørende.
Telefon: 22 03 27 40
E-post: post@blakors.no​

​​Psykose-bipolar​

Psykose-bipolar​ er en nettportal med støtte og råd til personer med psykose eller bipolar lidelse. Også nyttig for familie og venner.
Telefon: 22 02 94 26.
E-post: tipsso@ous-hf.no​

Se hele meg

Se hele meg er et nettbasert læringsprogram om psykose basert på video, tekst og er ment å være et verktøy for å skape gode dialoger. Se hele meg er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er en pådriver for brukermedvirkning, og for å ta i bruk bruker- og pårørendeerfaringer. 
Informasjon i form av bøker, foredrag, webinar, møteplasser og forskning.

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid jobber for å utvikle lokale tjenester forankret i recovery-, mestrings- og folkehelseperspektiv. Utgangspunktet er brukerens ønsker og behov, medvirkning er viktig. Kurs og konferanser. Dele erfaringer.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse​​ har mye aktuelt både for brukere og pårørende til mennesker med disse problemene.
Telefon: 91 50 62 00
E-post: post@rop.no

Norsk forening for kognitiv terapi

Norsk forening for kognitiv terapi​​ er en nettside om ulike lidelser, hjelpetilbud og informasjon om kognitiv terapi.
Telefon: 90 54 37 54

Autismeforeningen

Autismeforeningen​ i Norge er en landsomfattende forening som jobber for å øke kunnskapen om og forståelsen for personer med autismespekterdiagnose (ASD).
Veiledningstelefon: 23 05 45 72 (mandag, onsdag og torsdag kl. 10.00-14.00

Norsk OCD og angstforening

Norsk OCD og angstforening​ (Ananke)​ er en brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser (OCD), deres pårørende og andre interesserte.​

Landsforeningen for PTSD

Landsforeningen for PTSD har som formål å være en samlende og informerende aktør rundt PTSD, kompleks PTSD og traumer. Foreningen skal være tilgjengelig for berørte, pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen har som formål å øke forståelsen og kunnskap rundt nevnte fagfelt. Foreningen er et tilbud for alle.​

Bipolarforeningen Norge​

Bipolarforeningen Norge​ er en organisasjonen som jobber spesielt for interessene til mennesker med en bipolar lidelse. Foreningen er en frivillig medlemsorganisasjon av og for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende.

​Spesielt for barn som pårørende

Barns Beste
Barns Beste​ er et nasjonalt kompetansenettverk om barn som pårørende. Barns Beste samler inn, systematiserer og formidler kunnskap og metodikk, med formål å forebygge og behandle problemer hos barn med foreldre som er rammet av sykdom og/eller rusproblemer.


Kors på halsen

Kors på halsen​ er gratis, trygt og anonymt for deg opp til 18 år. Her kan du ringe og prate med eller skrive (mail eller chat) til voksne som er frivillige i Røde Kors og ta opp det som er viktig for deg. De hører på det du har å si og hjelper deg om du vil. Du kan også snakke med andre på din egen alder.
Telefon: 800 333 21

Barn av rusmisbrukere

Barn av rusmisbrukere​ er en organisasjon som jobber for barn med foreldre eller andre nære som har et rusproblem. Her kan barn chatte fortrolig om det de har på hjertet - helt anonymt.
Akutt-telefon: 116 111

Unge pårørende

Unge pårørende​ er en chat med informasjon tilpasset barnets alder. Du kan også ringe eller skrive brev på siden og legge igjen telefonnummer om du vil ringes tilbake.​​​​​​
Sist oppdatert 17.02.2023