Forventet svartid på koronaprøver

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Drammen sykehus analyserer koronaprøver både hverdager og helg.

Publisert 23.03.2020
Sist oppdatert 17.01.2023

Om testing for Covid-19

Vurdering og testing av ansatte skal gjøres av faglig team i Vestre Viken, ikke på hver enkelt avdeling. Dette er viktig for oppfølgingen av de ansatte.

Er du ikke ansatt skal du ikke nødvendigvis testes ved et sykehus. Kontakt fastlegen din eller din lokale legevakt for å avtale mulig testing og henvisning m.m.

Her kan du lese mer om hva du skal gjøre ved bekreftet eller mulig smitte av koronavirus Covid-19

Om analyse og prøvesvar

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ved Drammen sykehus analyserer koronaprøver både hverdager og helg.

På hverdager skal første oppsett normalt være ferdig rundt kl. 12 til kl. 13 og siste oppsett mellom kl. 20 og kl. 21.

Lørdag og søndag skal første oppsett normalt være ferdig rundt kl. 14 til kl. 15 og siste oppsett rundt kl. 17 til kl. 17:30.

Prøvene analyseres så raskt som mulig og inneliggende pasienter har høyest prioritet. Så snart prøvene på inneliggende er kjørt er resultatet synlig i journalsystemet DIPS. Alle positive prøvesvar på inneliggende pasienter blir ringt ut til medisinsk bakvakt og smittevern.

Begrens henvendelser om prøvesvar

Mange telefoner med spørsmål om når prøvesvar er klare forsinker arbeidet. Helseperonell bør derfor gjøre oppslag i DIPS dersom det haster med prøvesvar.

Oppfølging av ansatte som er testet

HMS-avdelingen har ansvaret for å ringe ut svar og følge opp hver enkelt ansatt som er testet, enten de er smittet eller ikke.

Ansatte kan lese mer om ansatt-testing her