Fagkurs

Webinar om 1-årig BET-Recoveryutdanning

BET-avdelingen ved Blakstad sykehus inviterer alle interesserte til å delta på webinar om 1-årig BET-Recoveryutdanning.

Tid og sted

Type arrangement

Webinar

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

1-årig BET-Recoveryutdanning

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) og Vestre Viken helseforetak går sammen om å etablere en 1-årig BET-Recoveryutdanning, med oppstart 13. juni 2022.

* BET = Basal eksponeringsterapi.

Se mer om 1-årig BET-Recoveryutdanning her

Komplementær Ytre Regulering

Utdanningen lener seg i stor grad på samhandlingsstrategien Komplementær Ytre Regulering (KYR), som du kan lese mer om her   
KYR er utviklet for å stoppe og reversere negative samhandlingsmønstre, og har fokus på å styrke pasientenes autonomi og fremme funksjonell selvregulering.

Delta på webinar

BET-avdelingen ved Blakstad sykehus inviterer alle interesserte til å delta på webinar om utdanningen torsdag 21. oktober kl. 12:15–13:15. På webinaret vil du få ytterligere informasjon om undervisningsform og faglig innhold.
 

Webinaret vil foregå på Norsk Helsenett sin plattform Join, og romnummer er: 709468.

For å være med på møtet, følg instruksene nedenfor:
  1. Gå inn på join.nhn.no i nettleseren din. Bruk helst Google Chrome som nettleser, eventuelt Safari for iPhone. Du finner Chrome på din PC ved å søke etter Chrome i START på PCen.
  2. Hvis du har på kameraet ditt vil du nå se deg selv. Dette er startsiden, ingen andre kan se deg her.
  3. Trykk på det grønne kameraet under bildet ditt og du vil få opp en meny til høyre.
  4. I Ring nummer… tast 709468 og trykk enter eller klikk på delta ved siden av nummeret.
  5. Du får opp et nytt, mindre vindu. Du behøver ikke PIN-kode, klikk på delta og du er nå med i møtet.
  6. Dersom du ikke har kamera, eller ikke ønsker å bruke kamerafunksjonen, behøver du ikke det. Du kan entre møtet med bare lyd og mikrofon.
  7. For bedre lyd, bruk headset.
  8. Husk å mute mikrofonen din når du ikke prater, for å minimere støy.


 
På vegne av Universitetssykehuset Nord-Norge og Vestre Viken helseforetak

Velkommen!