Pasientkurs

Pårørende til personer med psykisk lidelse, Kongsberg

Vestre Viken inviterer til undervisning og dialog for pårørende til personer med psykisk lidelse.

Passert
22.
juni
2022
  1. 22. jun. 2022
Påmelding innen 15.09.22

Tid og sted

Når

  1. 22. jun. 2022

Type arrangement

Fagseminar

Arrangør

Påmelding innen 15.09.22

Hensikten med seminaret er å belyse pårørenderollen:

- Hva familien/pårørende trenger å vite for å være til hjelp
- Sorgen over det som ikke ble som man tenkte
- Hvordan er det å stå i pårørenderollen
- I skjæringspunktet mellom familierelasjon og hjelper

Agenda

  • 17.30-18.15: Velkommen ved Hilde N. Nymoen, rådgiver i Bedre Pårørende-Samarbeidsprosjektet/leder av nettverket for barn som pårørende og Solveig Skaug, representant for Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 
  • Pause –det serveres frukt og kake
  • 18.40-20.00:Visning av verktøy til bruk for mestring av pårørenderollen og dialog rundt temaet
  • 19.45-20.00: Oppsummering og avslutning 

Kontakt