Brukerkontor, Drammen sykehus

Ved Drammen sykehus har brukerorganisasjonene etablert et Brukerkontor.  Kontoret er pr i dag ikke operativt.

På brukerkontoret finner du i tillegg til likepersoner også brosjyrer og medlemsblad fra mange av pasientforeningene som er representert i Buskerud.

Våre likepersoner er først og fremst et medmenneske som selv har levd med en diagnose over lang tid og som ønsker å dele sine erfaringer. Her vil du møte mennesker som lytter, hjelper og rettleder. Vi er ikke helsepersonell, men et supplement til helsevesenet.

Fakta om brukerkontorene:

 • Alltid betjent av to personer fra ulike organisasjoner
 • Alle som betjener kontoret har gjennomgått kurs og skrevet under på taushetsløfte
 • Drives i et samarbeid mellom brukerorganisasjoner
 • Forankret i Lærings- og mestringssenteret

Et sted å stille spørsmål

De som arbeider på avdelingene i sykehuset har det ofte travelt. Det er mange avdelinger og pasientene har færre liggedøgn nå enn før. Det er når pasienten kommer hjem, etter å ha fått stilt en diagnose, at alle spørsmålene kan dukke opp. Da er det viktig å få mulighet til å møte noen som har vært i samme situasjon. Du kan komme og stille spørsmål på brukerkontoret.

For inneliggende pasienter

Brukerkontorer er også til for inneliggende pasienter som vil besøke kontoret, eller at likepersonen kan komme på avdelingen å besøke pasienten.

Brukerorganisasjonene

Alle brukerorganisasjoner er velkommen til å benytte brukerkontoret til møter, kurs eller lignende. Ta kontakt med Lærings- og mestringssentret for å avtale tid.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 11:00 - 14:00
 • Tirsdag 11:00 - 14:00
 • Onsdag 11:00 - 14:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag STENGT
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Post

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Slik finner du fram

Oppmøtested

Lokalet til brukerkontoret ligger i vestibylen, rett overfor kafeteriaen. Se merking om inngang.
En by med mange bygninger og trær

Drammen sykehus

Dronninggata 28

3004 Drammen