Pasientkurs

Rus- og avhengighetsproblematikk for pårørende

Velkommen på kurs til pårørende av mennesker med rus – og avhengighetsproblemer. Dagskurset er lagt opp til foredrag og erfaringsutveksling med fagfolk hvor det er mulighet for å stille spørsmål

Tid og sted

Når

Dato ikke fastsatt

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er lagt opp i samarbeid med Ringerike DPS.

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.
 
For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen 

 

Emner på kurset:
Hvordan er det å være pårørende?
Rusproblemer – hele familien berøres?
Å leve sammen
Egenomsorg
Oppsummering og refleksjon

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med rus – og avhengighetsproblematikk. I tillegg treffer du andre pårørende. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste veldig nyttig.
Kontakt