Pasientkurs

Pårørende rus- og avhenginghet, Ringerike sykehus

Velkommen på kurs til pårørende av mennesker med rus – og avhengighetsproblemer. Dagskurset er lagt opp til foredrag og erfaringsutveksling med fagfolk hvor det er mulighet for å stille spørsmål

6.
april
2022
  1. 06. apr. 2022, 10:00 - 17:00

Tid og sted

Når

  1. 06. apr. 2022, 10:00 - 17:00

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er lagt opp i samarbeid med Ringerike DPS

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen
Emner på kurset:

Avhengighet, familie/medavhengighet
Endring, mestring og egenomsorg
Overgang familie/pårørende

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med rus – og avhengighetsproblematikk. I tillegg treffer du andre pårørende. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste veldig nyttig.
Kontakt