Pasientkurs

Kolskurs, Ringerike sykehus

Velkommen til kols kurs på Ringerike sykehus for deg som har kols og dine pårørende. To dagers kurset er lagt opp til foredrag og erfaringsutveksling sammen med fagpersoner hvor det er satt av tid til spørsmål

Tid og sted

Når

Dato ikke fastsatt

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Kurset er lagt opp i samarbeid med Ringerike og Jevnaker Astma og allergiforening

Henvises fra fastlege eller sykehuslege, og du betaler vanlig egenandel. Du kan få sykemelding der deltagelse på kurset er en del av behandlingen. Ta kontakt med fastlegen for mer informasjon.

For legen:
Henvisningen sendes elektronisk LMS Ringerike sykehus. Eventuelt papirhenvisning til Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, LMS, Postboks 800, 3004 Drammen
Emner på kurset:

Sykdom, utvikling og behandling
Kosthold
Praktisk veiledning – riktig bruk av medisiner
Informasjon fra Frisklivssentralen
Å leve med kronisk sykdom
Når livet endres
Dagliglivets utfordringer
Kols og trening, praktiske øvelser
Kols og røyking, veien videre

På kurset vil du treffe helsepersonell som daglig jobber med kols. I tillegg treffer du også andre som har kols. Å dele erfaringer med andre i samme situasjon oppleves for de fleste som veldig nyttig.
Kontakt

Relevante behandlinger