VIP-makkerskap

To smilende skoleelever. Foto: Colourbox.

​Nytt av skoleåret 2015/2016 er VIP-makkerskap, et tiltak for bedre læringsmiljø. Tiltaket startet som pilotprosjekt forrige skoleår. 31 videregående skoler i seks fylker har gjennomført VIP-makkerskap denne høsten. Nå blir tiltaket også forskningsprosjekt.

 
Skolestart er avgjørende for elevenes videre læringsmiljø. Her dannes viktige vennskap, men noen faller også utenfor. Makkerskap som et ledd i psykososialt arbeid ved skolestart, søker å knytte sammen det viktige arbeidet i VIP med et praktisk verktøy som gagner læringsmiljøet.

VIP-makkerskap har skapt interesse og engasjement, og flere lokalaviser har også omtalt tiltaket. Her kan du lese om bruk av VIP-makkerskap i Asker og Bærum sin lokalavis 15. juni 2015:​

http://www.budstikka.no/nyheter/skoler/mobbing/spleiset-elever-motvirker-mobbing/s/5-55-104201

Her kan du lese om erfaringer fra Sortland vgs beskrevet i Bladet Vesterålen 15. september 2015:

http://www.blv.no/sortland/ungdom/utdanning/vi-tar-ansvar-for-hverandre/s/5-9-64549

For mer informasjon om forskingen kan du lese vår egen nettsak som ble publisert i mai 2016. Der finner du også noe informasjon om de nyeste evalueringsresultatene. Saken finner du her. 


Evalueringsresultater og opplæringsseminarer 

VIP-makkerskap ble prøvd ut i 12 Vg1-klasser ved Rosenvilde vgs (Aksershus) skoleåret 2014/15. Pilotprosjektet har vært meget vellykket. Både lærere og elever rapporterer om tryggere klasserom der de har blitt kjent med flere. Vi har også sett tendensene til en positiv effekt på fraværet. Dette kan du lese mer om i en egen artikkel om evalueringsresultatene: "Mindre fravær med VIP-makkerskap".

Pilotprosjektgruppa har skrevet rapporten "Man har alltid noen å sitte med slik at ingen føler seg utenfor" (2015) som presenterer pilotprosjektet og evalueringsresultatene. Våren 2016 ble evalueringsresultatene fra neste skoleår presentert. Der deltok 2885 elever fra 18 skoler i seks ulike fylker. Resultatene er samlet i rapporten En plass for alle (2016).pdf

VIP har gjennomført flere regionale presentasjoner og opplæringer rundt om i landet fra Aust-agder i sør til Nordland i nord. Sist ut skoleåret 2015/2016 er Kristiansund 28. april, Bergen 14. juni og Hallingdal 20. juni. Oversikt over seminarer og invitasjon kan du finne her.


 

VIP og makkerskap

VIP ønsker å sette fokus på temaer omkring psykisk helse i skolehverdagen. Makkerskapskonseptet er hentet fra danske Netwerk og er en utvidelse som kan knyttes opp til den ordinære VIP-undervisningen som kontaktlærer og helsearbeidere skal stå for.

Vi i VIP-programmet tror at et klassemiljø der elever blir sett forebygger psykiske helseplager og gjør det lettere å oppdage om noen har det vanskelig. Slik vi ser det gir VIP-makkerskap et godt grunnlag slik at arbeidet med VIP kan bli lettere å gjennomføre.

Hovedmålsettingen med VIP-makkerskap er å skape et inkluderende klasserom der færre elever skal oppleve at de faller utenfor. Dette er formulert ned i fem målsettinger.

​VIP-makkerskap skal bidra til:

• en mykere overgang fra ungdomsskole til videregående skole.

• at elevene skal bli kjent med flere i klassen.

• et tettere og tryggere klassemiljø tidlig.

• å øke elevers sosiale kompetanse.

• å skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.​

Organisering

Klassen blir delt inn i makkerskap (to personer) fra første skoledag. Disse makkerskapene tilhører igjen en makkergruppe. Makkerskapene og makkergruppene er utgangspunktet for faglig og sosialpedagogisk arbeid i klassen. VIP-makkerskap går over flere uker der elevene bytter makkere underveis. Makkere skal ha oppgaver i forhold til hverandre og jobbe sammen i timene. Det er viktig å understreke at VIP-makkerskap handler om å være en god kollega. Det er et prosjekt som forbereder en på arbeidslivet, ikke et påtvunget vennskapsprosjekt.

Selv om VIP-makkerskap ikke er revolusjonerende i sin form eller vanskelig å innføre på skolen, krever det likevel en del forarbeid for at det skal fungere. ​Vi har i samarbeid med Rosenvilde ​utarbeidet eget materiell og oppgaver, og tilbyr hvert år opplæringsseminarer etter modell av Rosenvilde der rådgiver og helsesøster har vært de som har lært opp ansatte i gjennomføringen. 

​For mer informasjon om VIP-makkerskap ta kontakt.

Publisert 06.10.2014 14:00 | Endret 18.08.2016 14:27

 Handler om