Ventetider 

Det er fritt sykehusvalg i Norge. Det betyr at du som pasient kan velge å få utført behandlingen på et annet sykehus på samme nivå enn det du normalt sogner til. Drøft gjerne denne muligheten med din fastlege.

Fritt sykehusvalg gjelder ikke for øyeblikkelig hjelp.

Vestre Viken rapporterer forventede ventetider til Fritt sykehusvalg hver måned. Forventet ventetid uttrykker behandlingsstedenes skjønnsmessige vurdering av hvor lang tid de lavest prioriterte pasientene maksimalt kommer til å vente på utredning eller undersøkelse, dagbehandling/poliklinisk behandling eller innleggelse. Ventetiden oppgis i antall uker.

 Somatisk/fysisk behandling

 Psykiatrisk behandling

Illustrasjonsbilde fra pasientsamtale  

 Fritt sykehusvalg

Fritt sykehusvalg gir deg svar på spørsmål om ventetider, kvalitetsindikatorer, pasientrettigheter og oversikt over tjenestetilbudet ved landets offentlige sykehus.
 
Du kan også ringe grønt telefonnummer: 800 41 004. Tjenesten er gratis og åpen alle hverdager fra kl. 08:00 til 15:00.
2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen