Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post 

 
E-post er ikke et sikkert kommunikasjonsmiddel. Informasjon som sendes på e-post uten kryptering kan bli plukket opp og lest av uvedkommende. 
 

Derfor ber vi om at du ikke sender e-post som inneholder personnummeret ditt, informasjon om din sykdom eller andre følsomme opplysninger til sykehuset eller ansatte i Vestre Viken helseforetak.

For å unngå at uvedkommende skal få tilgang til personlige og taushetsbelagte opplysninger, har sykehusets ansatte ikke anledning til å svare på spørsmål om sykdom, behandling eller medisiner per e-post.

Hvis du har fått behandling hos oss og har spørsmål om behandlingen, om sykdommen eller om medisiner - ta kontakt på telefon eller send et brev til den avdelingen der du ble behandlet.

Hvis du ikke har fått behandling ved sykehuset og har spørsmål om sykdom, behandling eller medisiner, skal du ta kontakt med fastlegen din.
Utenom fastlegens kontortid, kan du ta kontakt med Legevakten.

Hvis det haster og liv eller helse er i fare – ring 113 for å få hjelp.


Publisert 25.10.2011 10:57 | Endret 07.02.2012 14:32 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Les også

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen