Pasient- og brukerombudet 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.
 

 Adresser

Pasient- og brukerombudet i Buskerud
Postboks 1637, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, 3045 Drammen
Tlf. 32 26 66 00
Epost: buskerud@pasientogbrukerombudet.no

Pasient- og brukerombudet i Vestfold
Postboks 2104,
3103 Tønsberg
Tlf. 33 34 77 90
Epost: vestfold@pasientogbrukerombudet.no

Pasient- og brukerombudet i Akershus
Schweigaardsgate 10, 0185 Oslo
Tlf. 22 93 80 90
Fax. 22 17 52 70
Epost: akershus@pasientogbrukerombudet.no

Pasient- og brukerombudet i Hedmark/Oppland
Kontor Hamar: Statens Hus, Parkgt. 36 - tel 62 55 14 90
Kontor Gjøvik: Storgata 8, 2815 Gjøvik - tel 61 13 29 44
Epost: ho@pasientogbrukerombudet.no

 Relaterte sider

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen