Fritt sykehusvalg 

Skal du på sykehus eller ønsker du å bytte behandlingssted? Fritt sykehusvalg gir deg informasjon om hvilke rettigheter du har når du har fått henvisning til behandling eller til undersøkelse på sykehus.

 
Hva betyr fritt sykehusvalg?
Fritt sykehusvalg vil si at en pasient som blir henvist til vurdering / undersøkelse/behandling i spesialisthelsetjenesten har rett til å velge sykehus/behandlingssted.

Retten til fritt sykehusvalg gjelder all planlagt undersøkelse eller utredning og behandling innenfor fysisk helse (somatikk), psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Pasienten kan imidlertid ikke velge behandlingsnivå.

Informasjonstjenesten Fritt sykehusvalg Norge består av nettstedet www.frittsykehusvalg.no og en telefontjeneste (800 41 004) som betjenes av pasientrådgivere.

Frittsykehusvalg.no gir deg oversikt over:

  • Forventet ventetid for 140 tjenester innen fysisk helse, psykisk helse og tverrfaglig rusbehandling
  • Rettigheter
  • Oversikt over behandlingsstedene
  • Hvordan du velger eller bytter behandlingssted
  • Antall behandlinger som er utført per år for 59 tjenester innen fysisk helse
  • Pasienterfaringsundersøkelser
  • Kvalitetsindikatorer

På nettsiden har du også mulighet til å sende spørsmål og tilbakemeldinger til tjenesten.

Illustrasjonsbilde fra Absolut Media

 

Fritt sykehusvalg

Telefon: 800 41 004

www.frittsykehusvalg.no

 

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen