Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, juni20068915.12.2014 14:13:49http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.06.2015 07:30:00
Diabetes type 2, Ringerike sykehus, juni20053715.12.2014 10:12:41http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.06.2015 06:30:00
IBD/kronisk tarmsykdom, Drammen sykehus, juni21066404.05.2015 08:44:49http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.06.2015 11:00:00
Kols, HSS, juni20053217.12.2014 08:19:52http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.06.2015 07:30:00
Hjertesykdommer, Ringerike sykehus, juni6434806.01.2015 12:20:03http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx17.06.2015 06:45:00
ME, mestringskurs, Bærum sykehus, august6961114.04.2015 09:21:15http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.08.2015 09:00:00
Brystkreft, Drammen sykehus, sept17180322.05.2015 07:25:55http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.09.2015 09:00:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 05.05.2015 15:41