Pasient og pårørende

 

 

Hjertesykdommer, Hallingdal, april20054115.12.2014 10:19:18http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.04.2015 07:15:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, mai20068815.12.2014 14:05:58http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.05.2015 07:30:00
Diabetes, type 2, Bærum sykehus, mai20084117.12.2014 08:33:23http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.05.2015 07:00:00
Kols, Ringerike sykehus, mai20057517.12.2014 08:22:51http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.05.2015 07:45:00
Hjerneslag, Bærum sykehus, mai20954314.04.2015 12:46:10http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.05.2015 09:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, mai7342118.03.2015 12:13:10http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.05.2015 07:00:00
Hjertekurs, Kongsberg sykehus, mai19753828.01.2015 15:18:28http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.05.2015 07:00:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 22.04.2015 10:41