Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, mai5374414.12.2015 11:51:10252http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.05.2016 07:30:00
Kurs om utfordrende atferd 10. mai 201624569726.02.2016 11:21:56108http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.05.2016 07:00:00
Kols, Ringerike sykehus, mai12179416.11.2015 12:32:5294http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.05.2016 07:45:00
Temadag hjerneslag, Bærum sykehus, mai3205719.04.2016 07:49:119http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.05.2016 09:30:00
Kurs for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelse, Drammen12890812.04.2016 09:48:4930http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx20.05.2016 07:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, mai23253309.12.2015 11:52:1773http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.05.2016 07:00:00
Kurs om overvekt; forebygging og kosthold21187308.04.2016 12:04:3442http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.05.2016 06:45:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 02.11.2015 13:16