Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Temadag hjerneslag, Bærum sykehus, høsten23457430.06.2016 11:45:1445http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.08.2016 09:30:00
Diabetes type 2. Ringerike sykehus, august23389928.06.2016 11:52:4427http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx30.08.2016 06:30:00
ME mestringskurs, Bærum sykehus, august23454905.07.2016 07:46:0026http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.08.2016 09:00:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, september10191108.07.2016 08:13:4047http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.09.2016 07:00:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, september10187114.12.2015 11:52:2358http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx05.09.2016 07:30:00
Hjerneslag, Ringerike sykehus, september23389528.06.2016 12:05:5227http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.09.2016 08:00:00
Bipolar lidelse, Ringerike, september10189919.01.2016 07:24:1830http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.09.2016 11:30:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 02.11.2015 13:16