Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Brystkreft, Drammen sykehus, februar5376214.12.2015 12:00:5448http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx11.02.2016 10:00:00
Hjertekurs, Kongsberg sykehus, februar21582506.01.2016 08:28:5642http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.02.2016 08:00:00
ME mestringskurs, Bærum sykehus, februar21042017.12.2015 11:06:4969http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.02.2016 10:00:00
Diabetes type 2, Ringerike sykehus, mars25652703.11.2015 09:24:2714http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.03.2016 07:25:00
Diabetes type 2, Bærums sykehus, mars21064417.12.2015 11:19:1453http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.03.2016 08:00:00
Temaveiledning/workshop - Utfordrende atferd23379103.02.2016 13:11:5610http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.03.2016 09:00:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, mars5374114.12.2015 11:50:0451http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.03.2016 08:30:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 02.11.2015 13:16