Pasient

 

 

Hjertekurs, Kongsberg sykehus, november7349509.10.2014 06:41:20http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.11.2014 08:00:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen, desember7348015.10.2014 13:30:33http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.12.2014 09:00:00
Diabetes type 2, Ringerike sykehus, desember7343916.07.2014 09:29:43http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx02.12.2014 07:30:00
Ulcerøs Colitt eller Morbus Chron (IBD), kurs, Drammen sykehus19619024.11.2014 09:41:31http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.12.2014 12:00:00
Slag, temadag, Bærum sykehus, desember19531220.11.2014 08:34:37http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.12.2014 10:30:00
Hjertesykdom, kurs ved Ringerike sykehus, desember7351116.07.2014 09:35:16http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx10.12.2014 07:45:00
Smerte, refleksjonsgruppe, Bærum sykehus, januar7358629.08.2014 08:57:35http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.01.2015 13:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, januar7342002.10.2014 10:27:49http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.01.2015 07:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, mars7343208.10.2014 13:07:40http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.03.2015 07:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, april7341908.10.2014 13:08:26http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.04.2015 06:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, juni7342108.10.2014 13:04:32http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx22.05.2015 06:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, sept7343609.10.2014 06:34:17http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2015 06:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, oktober7343509.10.2014 06:31:01http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.10.2015 06:30:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, november7343302.10.2014 10:29:17http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx23.11.2015 07:30:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 18.11.2014 12:04