Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

ME, mestringskurs, Bærum sykehus, august6961122.07.2015 07:47:36http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx25.08.2015 09:00:00
Hjerneslag, temadag, Bærum sykehus, aug10093419.06.2015 08:34:33http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.08.2015 09:30:00
Brystkreft, Drammen sykehus, sept17180322.05.2015 07:25:55http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.09.2015 09:00:00
Infomøter for pårørende ved Psykiatrisk avdeling Lier 20151973522.07.2015 08:06:27http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.09.2015 16:00:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, september20069015.12.2014 14:22:03http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.09.2015 07:30:00
Hjerneslag, Ringerike sykehus, sept9034303.07.2015 09:44:00http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.09.2015 08:00:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, sept7343609.10.2014 06:34:17http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.09.2015 06:30:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 05.05.2015 15:41