Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Kurs om overvekt; forebygging og kosthold21187308.04.2016 12:04:3480http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.05.2016 06:45:00
ICD kurs, Drammen, mai10932319.05.2016 10:33:03115http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.05.2016 08:00:00
Hjertekurs, Kongsberg sykehus, mai15855318.03.2016 08:29:3641http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.05.2016 07:00:00
Diabetes type 2, Ringerike sykehus, mai25653603.11.2015 09:28:5439http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.05.2016 06:30:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, juni5374514.12.2015 11:51:44116http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.06.2016 07:30:00
IBD kurs, Drammen, juni12892912.04.2016 10:12:08405http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx06.06.2016 11:00:00
Kols, Hallingdal sjukustugu, juni12178216.11.2015 12:24:5686http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.06.2016 07:30:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 02.11.2015 13:16