Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Diabetes type 2, Drammen sykehus, oktober10190908.07.2016 09:53:3433http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.10.2016 07:00:00
Diabetes type 2, HSS, oktober23390128.06.2016 12:55:4026http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.10.2016 06:30:00
Kurs om psykisk utviklingshemning868207.09.2016 15:05:403http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.10.2016 06:45:00
Hypothyrose, Bærum sykehus, oktober22726430.09.2016 08:12:5194http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx31.10.2016 08:00:00
PECS-kurs 1. november 2016614207.09.2016 08:50:40http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.11.2016 09:00:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, november10194014.12.2015 11:53:3439http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.11.2016 08:30:00
AVLYST - Blærekreft, Bærum sykehus, nov23477005.10.2016 13:09:2126http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx08.11.2016 08:00:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 02.11.2015 13:16