Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Blærekreft, Bærum sykehus, november9990430.06.2015 12:17:4078http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx24.11.2015 08:00:00
Infomøter for pårørende ved Psykiatrisk avdeling Lier (flere mulige datoer)10005224.11.2015 11:45:0974http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.11.2015 17:00:00
Hjertekurs, Kongsberg sykehus, november24892628.10.2015 14:42:3318http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.11.2015 08:00:00
Diabetes type 2, Ringerike sykehus, des9993702.06.2015 09:41:0522http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx01.12.2015 07:30:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, desember10000415.12.2014 14:32:5561http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.12.2015 15:00:00
Hjerte, Ringerike sykehus, des10000009.06.2015 12:08:1121http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx09.12.2015 07:45:00
Bipolar lidelse, Kongsberg, januar10009928.09.2015 11:53:446http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.01.2016 12:30:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 02.11.2015 13:16