Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Astmaskole, for foresatte, Drammen sykehus, oktober5585428.09.2015 06:24:21http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx07.10.2015 06:30:00
Verdensdagen for psykisk helse 201510190728.09.2015 13:19:24http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx12.10.2015 15:00:00
Hypothyrose, Drammen sykehus, oktober5846416.02.2015 10:56:32http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx13.10.2015 07:30:00
Seminar om selvhjelpsgrupper, Drammen sykehus, oktober5478309.09.2015 12:39:08http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.10.2015 07:00:00
Hjertesykdommer, HSS, okt5838402.06.2015 12:15:25http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx14.10.2015 07:15:00
Infomøter for pårørende ved Psykiatrisk avdeling Lier (flere mulige datoer)5846525.09.2015 11:01:54http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx15.10.2015 16:00:00
Diabetes type 2, Drammen sykehus, oktober5632409.10.2014 06:31:01http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx19.10.2015 06:30:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 05.05.2015 15:41