Pasient og pårørende

 Kurs for pasienter og pårørende

 

 

Fagkurs om epilepsi, voksne23311430.06.2016 12:16:3024http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx26.09.2016 06:30:00
Kols, Ringerike sykehus, sept23390428.06.2016 12:24:2532http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx27.09.2016 07:45:00
Forskningsdagene 2016966216.09.2016 08:12:3717http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx28.09.2016 13:30:00
KOLS, Bærum sykehus, september23297220.06.2016 11:15:4937http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx29.09.2016 08:00:00
Hjerteinformasjonsmøte, Drammen sykehus, oktober10194214.12.2015 11:53:1034http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.10.2016 07:30:00
Hjerneslag, Bærum sykehus, oktober596714.09.2016 08:45:253http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx03.10.2016 09:30:00
Hjertekurs, Kongsberg sykehus, oktober672302.09.2016 13:09:563http://www.vestreviken.no/aktuelt_/aktiviteter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx04.10.2016 08:00:00

Publisert 08.12.2010 14:19 | Endret 02.11.2015 13:16