Ringerike sykehus

Ringerike sykehus er et lokalsykehus med akuttfunksjon, fødeavdeling og dialyse. Vi har spesialister i generell kirurgi, gastro-enterologisk kirurgi og urologi, ortopedi, indremedisin, kardiologi, onkologi, samt gynekologi og fødselshjelp.

Vi dekker et stort område i utstrekning, fra øverst i Hallingdal og ned til Modum, samt også flere kommuner fra Oppland. Ringerike sykehus ønsker å tilby et godt medisinskfaglig tilbud til våre pasienter på de fleste områder. Vi ønsker å utvikle lokalsykehuset og være nyskapende i vårt arbeid.

Hallingdal sjukestugu på Ål er også en del av Ringerike sykehus, bestående av somatisk sengeavdeling, poliklinikk og dialyseavdeling.

Klinikken består av følgende avdelinger:

Kirurgisk avdeling:

 • Akuttmottak
 • Anestesi
 • Gynekologi 
 • Føde/barsel 
 • Intensiv
 • Kirurgi
 • Kirurgisk/ortopedisk sengetun 
 • Operasjon
 • Ortopedi
 • Kirurgisk, ortopedisk og gynekologisk poliklinikk 
 • Medisinsk avdeling:

 • Dialysen 
 • Hallingdal sjukestugu
 • Medisinsk poliklinikk og barnepoliklinikk
 • Medisinsk kontortjeneste
 • Medisinske sengeposter
 • Rehabilitering 
 • Tidlig hjerterehabilitering -
  Hjerteskolen
    
 •  

  Klinikk for medisinsk diagnostikk holder også til på Ringerike sykehus:

  Kontakt oss

  Telefon
  • Sentralbord: 03525
  Telefontid
  Faks
  Åpningstider
  Servicetorget holder åpent:
  Mandag – fredag: 07:30 - 20:00
  Lørdag: 10:00 - 19:00
  Søndag: 10:00 - 19:00
  Epost
  postmottak@vestreviken.no
  Antall ansatte
  Leder
  Klinikkdirektør: Per Bleikelia
  Postadresse
  Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, Postboks 800, 3004 Drammen
  Postnummer
  Besøksadresse
  Arnold Dybjords vei 1, 3511 Hønefoss

  Klinikkens stab:
  Fagsjef medisin: Carsten Brocker
  Fagsjef kvalitet: Else M. Breines
  Samhandlingssjef: Reidar Aasheim

  Se også:

  Publisert 16.06.2014 13:00 | Endret 01.07.2016 11:05
  Ringerike sykehus

   Her finner du oss

  Besøksadresse
  Arnold Dybsjords vei 1
  3511 Hønefoss


  Kart og veibeskrivelse

   Vi er miljøsertifisert

   Overordnede enheter

   Underordnede enheter

   Relaterte diagnoser

   Relaterte behandlinger

   Relaterte mestringsstrategier

   Relaterte nyheter

   Relaterte aktiviteter

   Relaterte undersøkelser