Intern service 


Intern service har ansvar for alle interne tjenester - inkludert eiendom, kjøkken, renhold, servicetorg, kontor- og servicetjenester, medisinsk teknikk og sentralbord.

Vestre Viken har totalt ca. 315.000 m2 bygningsmasse fordelt på ca. 150 små og store bygninger.

Klinikken har omlag 700 årsverk og ledes av klinikkdirektør Narve Furnes.Kontakt oss
Telefon 32 80 30 00
klinikkforinternservice@vestreviken.no
 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Overordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter


Publisert 23.08.2010 15:17 | Endret 08.01.2013 13:01 

Klinikkdirektør Narve Furnes.
Klinikkdirektør Narve Furnes.

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen