Skip Navigation Links.

Historien om Drammen sykehus 

 
Det første lille sykehuset i Drammen ble opprettet i 1768. Det var et to etasjes tømmerhus med uthus og hage. Pasientkøene var ikke lange.  I 1830 ble det behandlet fem pasienter med til sammen 172 liggedager. Etter hvert fant man ut at bygningen var for liten og værelsene for små, lave og uegnet til sykehus.
Foto: Drammens Tidende 
Foto: Drammens Tidende

I 1837 ble derfor sykehuset flyttet til en større eiendom med tomt ned til elven, med sjøboder og andre uthus. Dette var tidligere brukt til kolera-lasarett. Huset brant ned i den store bybrannen i 1866 hvor store deler av byen ble ødelagt. Etter brannen ble det en del midlertidige løsninger som telt, dampskipet Constitutionen og forskjellige bygninger i byen. En stor to etasjes hovedbygning på Mads Wiels plass fungerte som sykehus fungerte fra 1867 til 1887. 

Så kommer vi frem til den første spire til "vårt" eget sykehus i dag. Den 20. februar 1873 ble det bevilget 6000 speciedaler og byens magistrat ga følgende mandat til sykehuskommisjonen: "Grundtrækkende for den Plan der antages at burde befølges ved Bygningen af et nyt Sygehus og hvilken Tomt der maatte ansees for hensigtsmessig".

Diskusjonens bølger gikk høyt år etter år. Hvor mye skulle det koste? Endelig, 6. oktober 1884 ble det bevilget 70.000,- kroner av Drammens Representantskap. Det ble videre bestemt at sykehuset skulle bygges på Gutzeitløkke og bestå av en midtbygning i to en-etasjes fløyer. 21. januar 1887 overleverte byggekomiteen sykehuset til byens formannskap og representantskap.

Det opprinnelige bygget ligger i dag inne i den øvrige bygningsmasse, men vi kan fremdeles se fronten bak inngangen til kirurgisk poliklinikk. Vi kunne den gang ta imot 30 pasienter og budsjettet balanserte med kr. 37.790,-.

Siden den spede begynnelse har sykehuset vært preget av gjentatte påbygninger og endringer fram til dagens utgave. Det største og siste krafttaket var byggingen av sentralblokken i 14 etasjer, ny økonomiblokk, ny varmesentral og renseanlegg. Da utbyggingen sto ferdig i 1980 hadde vi fått et funksjonelt og nytt sykehus med god plass.

I 1986 skjedde det igjen en stor endring. Lier sykehus, som var et stort psykiatrisk sykehus, ble slått sammen med daværende Buskerud sentralsykehus. Psykiatrisk avdeling var den største enkeltstående avdeling på sykehuset og all virksomhet var hovedsakelig lokalisert til Lier. Etter en sammenhengende vekst fra 1887 til 1986 har sykehuset de siste årene måttet tilpasse seg stadig trangere økonomiske rammer, samtidig med krav om økt aktivitet.

Fra 1. januar 2002 overtok staten eierskapet av sykehuset. Sykehuset ble da et eget helseforetak (HF) i Helseregion Sør, og navnet ble endret til Sykehuset Buskerud.

Neste store endring skjedde i 2009. Da ble Sykehuset Buskerud slått sammen med Ringerike sykehus, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus, og helseforetaket Vestre Viken ble dannet.

Siden da har sykehuset igjen fått navnet Drammen sykehus. Og nå går diskusjonen igjen om hvor et nytt sykehus skal ligge og hvor mye det skal koste – akkurat som i 1873.

 


Publisert 09.10.2012 14:33 | Endret 09.10.2012 14:38 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen