Drammen distriktspsykiatriske senter (DPS) 


Avdelingen tilbyr akutt og planlagt utredning og behandling til voksne med psykiske lidelser - enten poliklinisk, ambulant eller ved døgnopphold. Avdelingen utreder og behandler også ungdom og voksne med rusavhengighet.

Avdelingen består av følgende seksjoner:

  • Poliklinikken
  • Ruspoliklinikken
  • Akuttseksjon
  • Thorsberg døgnseksjon

Avdelingen ledes av avdelingssjef Katrine Hippe.


Kontaktinformasjon avdelingsledelse:

Besøksadresse:  Øvre Strandgate 2, Drammen.
Postadresse:  Vestre Viken
Drammen DPS
3004 Drammen 
Telefon:  32 86 18 00 
E-post:  dps@vestreviken.no 

Ikke send helse- og personopplysninger på e-post. 
Les om informasjonssikkerhet.


Kontaktinformasjon seksjoner:

Seksjon Besøksadresse  Telefon 
Poliklinikken Øvre Strandgt 2, Drammen 32 86 18 00
Ruspoliklinikken Haugesgt 89 A, Drammen 32 86 17 00
Akuttseksjon Fossveien, Lier 32 80 43 98
Thorsberg døgnseksjon Thorsbergveien 20,
Konnerud i Drammen
32 88 83 00

 
Avdelingen tilhører Klinikk for psykisk helse og rus.


 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Overordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter


Publisert 12.01.2012 14:31 | Endret 19.06.2014 12:15 

 Se også

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen