Blodbanken 


Velkommen til Blodbanken i Vestre Viken

Vi har blodbankdrift på sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike. I tillegg er det tappestasjon på Hallingdal sjukestugu på Ål.

Blodbankens hovedoppgaver
Avdelingens oppgave er å dekke behovet for blod og blodprodukter til pasienter i Vestre Viken. Blodbankene i Vestre Viken tapper årlig ca. 14 000 enheter. Dersom vi ikke klarer å dekke behovet, forsøker vi å skaffe dette fra andre sykehus. På tilsvarende måte kan blodbankene i Vestre Viken levere blodprodukter til andre sykehus dersom det er behov for det.

Blodbanken har 5 800 aktive blodgivere. Disse gjør en svært viktig samfunnsinsats. Flere operasjoner og livgivende behandlinger kunne ikke vært utført uten blodgivernes innsats.

Hvert år slutter mer enn 10 prosent av blodgiverkorpset. Det er flere årsaker til dette; noen flytter fra distriktet, noen har nådd øvre aldersgrense og noen slutter av helsemessige årsaker. Vi trenger derfor stadig flere blodgivere, rekruttering av nye blodgivere er en viktig oppgave for oss.
Målet vårt er å rekruttere 1 000 nye blodgivere hvert år.

Vi utfører til sammen 90 000 blodtypeserologiske undersøkelser i året. Blodbanken i Drammen utfører blodtypeundersøkelser og utredning av blodtypeantistoffer på gravide i Buskerud. Blodbanken i Drammen utfører dessuten ca. 40 000 immunologiske undersøkelser. Disse undersøkelsene påviser autoantistoff.

Rådgiving
De ansatte kan være støttespillere for helsepersonell i og utenfor sykehuset innen fagområdet.

Kvalitet er viktig for oss
Seksjonene i Drammen og Bærum er akkreditert etter standard ISO 15189.
Se akkrediteringsbevis

Blodbankene ved Ringerike og Kongsberg jobber mot akkreditering.

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av at blodbanken arbeider i henhold til et dokumentert kvalitetssystem og tilfredsstiller kravene etter gitte standard.

Avdelingens ledelse
Avdelingssjef: Astrid Hægstad Tlf. 32 86 11 19 / 909 56 987
Avdelingsoverlege: Jonn Larsen Tlf.32 80 37 65
Kvalitetsleder: Marit B. Hovind Tlf. 938 44 998


 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Overordnede enheter


Publisert 31.10.2011 14:50 | Endret 15.11.2013 12:22 

Blodgiver ved Blodbanken i Bærum 


Her kan du gi blod

Ta kontakt med den blodbanken som passer best for deg.
Se hvor du kan gi blod.

Du kan også registrere deg som blodgiver gjennom Røde Kors Blodprogram: www.giblod.no


Bli blodgiver 

 

 Nyheter fra Blodbanken

 Nyhetsbrev

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle aktiviteter

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen