Skip Navigation Links.

Bærum sykehus 


Bærum sykehus er et stort lokal- og akuttsykehus for Asker og Bærum, som et av de tettest befolkede områdene i landet. Vi har høyt kvalifiserte spesialister innen kirurgiske, medisinske, ortopediske, gynekologiske, anestesi-, intensiv- og operative fag, samt en stor fødeavdeling. Vi ivaretar plastisk kirurgi, fedmeoperasjoner og aldersmedisinsk kompetansesenter for Vestre Vikens befolkning (områdefunksjoner).

Bærum sykehus har en aktiv forskningsavdeling og et generelt stort forskningsmiljø med høy aktivitet, som bidrar til at sykehusets kompetanse, behandling og utredning baserer seg på solid faglig og vitenskapelig bakgrunn.

Bærum sykehus er ett av fire somatiske sykehus i Vestre Viken og består av følgende avdelinger:

Avdelinger fra Klinikk for medisinsk diagnostikk holder også til på Bærum sykehus:Kontakt oss
Telefon sentralbord: 03525
postmottak@vestreviken.no

Åpningstider 
Mandag–fredag: kl. 07:00-22:00
Lørdag–søndag: kl. 10:00-18:00Klinikken ledes av klinikkdirektør Jardar Hals.

For informasjon om gaver og bidrag til sykehuset, se nettsiden til Venner av Bærum sykehus


 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Overordnede enheter

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle nyheter


Publisert 26.01.2012 15:01 | Endret 27.03.2014 10:02 
Bærum sykehus

 På sykehuset

 Se også

 Eksterne nettsider

 ‭(Skjult)‬ Relevante diagnoser

 ‭(Skjult)‬ Utfører behandlinger

 ‭(Skjult)‬ Utfører undersøkelser

 ‭(Skjult)‬ Ansvarlig for

 ‭(Skjult)‬ Aktuelle prosjekter

 Aktuelle aktiviteter

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen