Oppretter Klinikk for prehospitale tjenester 

Klinikk for prehospitale tjenester ser dagens lys fra nyttår. Inger Lise Hallgren blir klinikkdirektør.
Av Eivind Kopland, Vestre Viken HF
Inger Lise Hallgren 

Prehospitale tjenester omfatter både AMK, pasientreiser, ambulansetjenester og det medisinske ansvaret for luftambulansen. Virksomhetene vil fortsatt levere tjenester på tvers av sykehusene.

Klinikkdirektør vil bli Inger Lise Hallgren. Harald Noddeland tiltrer som medisinsk fagsjef. Han skal være medisinskfaglig rådgiver til klinikkdirektøren. Medisinsk fagsjef skal også være klinikkdirektørens stedfortreder.

Bakgrunn
Styret i Vestre Viken HF vedtok 29. september 2011 å etablere en organisasjonsmodell med stedlige direktører ved de fire sykehusene Kongsberg, Drammen, Bærum og Ringerike fra 1.1.2012.
Samtidig oppløses de tre tverrgående somatiske klinikkene; medisinsk klinikk, kirurgisk klinikk og kvinne- og barneklinikken.
Når medisinsk klinikk nå oppløses, er det naturlig å velge en ny organisering av de prehospitale tjenester. Derfor ser Klinikk for prehospitale tjenester dagens lys når 2011 blir til 2012.

Stort område
Tjenesten ble omorganisert under PHA i 2010 ved etableringen av Vestre Viken HF.

• PHA har ansvaret for ambulansetjenesten og AMK-sentralen i Buskerud, samt i tre kommuner i Telemark (Hjartdal, Tinn og Notodden), en i Oppland (Jevnaker) og en i Vestfold (Sande), pasientreiser i Buskerud og det medisinske ansvaret for luftambulansetjenesten på Ål.

• Tjenesten består av 17 ambulansestasjoner med totalt 24 døgnbemannede ambulanser i tillegg til fem dagbiler. Avdelingen hadde per oktober i 2011 315,3 brutto månedsverk ansatt i tjenesten, og betjener et opptaksområde på rundt 300.000 mennesker.

• AMK-Buskerud er som den første sentralen i Norge samlokalisert med Vestviken 110 IKS og Søndre Buskerud Politidistrikt (SBP) i Drammen.

• Seksjon for pasientreiser drifter fire helseekspressbusser i distriktet og har ansvaret for alle kostnader knyttet til offentlig transport og spesialtransport i spesialist- og primærhelsetjenesten.

• Vi tok over det medisinske ansvaret for luftambulansen i 2008.


Publisert 23.12.2011 13:10 | Endret 23.12.2011 13:43 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen