Ny klinikkdirektør for psykisk helse og rus 

Kirsten Hørthe er ansatt som ny klinikkdirektør i Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF. Hørthe kommer fra stillingen som avdelingssjef ved Psykiatrisk avdeling Lier i helseforetaket.
Av Frank Reiersen, Vestre Viken HF
Kirsten Hørthe 
KLINIKKDIREKTØR. Kirsten Hørthe er ansatt som klinikkdirektør i Klinikk for psykisk helse og rus.

Hørthe tar sikte på å tiltre stillingen i begynnelsen av mai.

– Jeg gleder meg veldig til å starte i denne jobben, sier Hørthe som de siste sju årene har vært avdelingssjef ved Psykiatrisk avdeling Lier i helseforetaket. Før det hadde hun tilsvarende stilling på Gaustad (Aker) i tre år. Hørthe har også blant annet mange års bakgrunn fra fylkeshelsesjefen.

– Klinikk for psykisk helse og rus er en klinikk som jeg kjenner godt. Det blir spennende å lede en klinikk som til sammen tilbyr en komplett kjede av behandlingstilbud innen psykisk helse og rus og som består av svært kompetente medarbeidere i alle ledd, sier Hørthe.

Kirsten Hørthe er blant annet utdannet psykiatrisk sykepleier og familieterapeut, i tillegg til topplederutdanning.

Torgeir Vethe, som har vært konstituert klinikkdirektør i Klinikk for psykisk helse og rus – i tillegg til stillingen som fagsjef i klinikken, fortsetter i jobben som fagsjef.

Heidi Taksrud vil fungere som avdelingssjef ved Psykiatrisk avdeling Lier inntil videre.


Publisert 11.04.2012 12:30 | Endret 11.04.2012 12:40 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen