Blodbanken med kvalitetsstempel 

Blodbanken på Bærum sykehus er nå akkreditert etter standard ISO 15189. Onsdag 9. november ble de ansatte berømmet for arbeidet de har utført for å nå dette kvalitetsstemplet.
Av Frank Reiersen, Vestre Viken HF
 

Blodbanken akkreditert
GLADE FOR AKKREDITERING.
Fra venstre overbioingeniør Ann-Kristin Eskelund, fagbioingeniør Cecilie S. Nordby, konstituert klinikkdirektør Trude Steinsvik, avdelingssjef Astrid Hægstad, seksjonsleder Grethe S. Melby, bioingeniør Dora Therese Horne, bioingeniør Anne Mette Tørresby, kvalitetsleder Marit Berglia Hovind, og kvalitetsutvikler og fagsjef kvalitet Siri J. Hafskjold. (Foto: Frank Reiersen, Vestre Viken HF)

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (Blodbanken) i Vestre Viken HF har en seksjon ved hvert av de fire somatiske sykehusene.
Nå er seksjonen i Bærum akkreditert etter den samme ISO-standarden som seksjonen i Drammen har vært akkreditert etter i to år. Blodbankene ved Ringerike og Kongsberg jobber mot den samme akkrediteringen i 2012.

- Gratulerer så mye! Det å være akkreditert er et kvalitetsstempel, der det sikres at det daglige arbeidet utføres etter gitte prosedyrer og at det til en hver tid er fokus på kvalitetsforbedring.  Det settes også klare krav til ledelse og tekniske krav, sa konstituert direktør for Klinikk for medisinsk diagnostikk i Vestre Viken HF, Trude Steinsvik, som sammen med avdelingssjef Astrid Hægstad i Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, takket samtlige ansatte ved Blodbanken på Bærum sykehus.

- Å få en slik akkreditering er en lang og omfattende prosess som det ligger mye arbeid bak. At seksjonen i Bærum nå også er blitt akkreditert etter denne standarden, viser at avdelingen arbeider godt sammen på tvers av geografi, sa Hægstad.

"Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav”, fastslår Norsk Akkreditering.

Akkrediteringen stiller krav til ledelse og tekniske krav.

Krav til ledelse omhandler og skal sikre at ledelsen er ansvarlig for:
Definere ansvar, myndighet, samarbeid og opplæring.
Dokumentasjon av alle prosedyrer, arkiveringsrutiner og avtaler med henvisningslaboratorier. Rådgivning og bruk av laboratoriets tjenester.
Avviksbehandling og metoder for kontinuerlig kvalitetsforbedring.

Tekniske krav skal sikre at:
Personalet har rett kompetanse og dokumentasjon av dette.
Det arbeides i lokaler som er tilpasset virksomheten.
Det finnes godkjent medisinsk teknisk utstyr og IKT som er tilpasset det de skal brukes til.
Relevante prosedyrer for prøvetakningspersonell.
Anvende anerkjente analysemetoder, disse skal valideres / verifiseres og det skal finnes tilgjengelige og oppdatert prosedyrer for de ansatte.
Kvalitetssikring av analysene og svarrapportering.

- Hver seksjon har et par hundre prosedyrer som omhandler disse områdene. Nå har vi begynt arbeidet med å gjøre de stedlige prosedyrene felles på våre fire sykehus, sier Hægstad.


Publisert 10.11.2011 10:25 | Endret 28.11.2011 15:07 

 Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen