Begeistret Navarsete 

Regional og kommunalminister Liv Signe Navarsete lot seg begeistre av minst like begeistrede ledere og ansatte på Ringerike sykehus.
Av Eivind Kopland, Vestre
 

- Jeg er imponert over det gode arbeidet som gjøres på Ringerike sykehus, sa kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete da hun med sin delegasjon var på besøk mandag.
- Her er det helt tydelig mange flinke folk. Det er svært viktig med gode lokalsykehus. Ringerike er definitivt ett av dem, sa Navarsete, som lot seg imponere over begeistrede og stolte fagfolk, ledelse og ansatte på sykehuset.
- Dette er et bevis på at alt ikke må sentraliseres til større enheter, og at det er svært viktig med kvalitet og utvikling også ute i de enkelte lokalsykehusene, sa Navarsete.

Direktør Per Bleikelia ønsket velkommen, og var i sin innledning klar på at det på dette sykehuset er pasienten som skal komme i første rekke, og at de som jobber med pasientkontakt dermed er det viktigste leddet.
Avdelingssjef Oddmund Nestegard fortalte om pasientbehandling med perspektiv på behandlingsforløp mellom sykehus og kommunene.

 

Sjefslege Colin Poole fortalte om sykehusets enorme innsats 22 juli, og utrykte stolthet over alle de ansattes opptreden den skjebnessvangre dagen. Over 200 var på jobb i en gedigen dugnadsinnsats, og 35 skadede ble behandlet. Poole var også klar på viktigheten av å ha faglig  ekspertise innen traumebehanlig også på et lokalsykehus som Ringerike.

Samhandslingssjef Reidar Aasheim fortalte om samarbeidet med kommunene angående Samhandlingreformen. Han trakk spesielt fram alt det positive som skjer rundt Hallingdal sjukestugu, som kan komme til å bli et lokalmedisinsk senter for hele Hallingdal, med Vestre Viken HF og Ringerike sykehus som en sterk delaktige samarbeidspartnere.

Besøket ble avsluttet med at overlege Vigdis Stenberg viste startsråden rundt på kreftavdelingen, en avdeling en med rette kan være stolte av på Ringerike. Der fikk hun også hilse på noen pasienter.

- Svært nyttig. Jeg vil ta meg meg gode tanker og inntrykk i det videre arbeidet, sa Navarsete, som spesielt skrøt av sykehusets innsats 22 juli.

 


Publisert 27.03.2012 11:00 | Endret 27.03.2012 11:21 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen