Sykehusutredningen i Drammen:

- Trenger større tomt 

- Selv om alle alternative løsninger vi nå arbeider med innebærer at det engelske kvartal vil bli bevart, er det heller ingen tvil om at dersom vi skal bygge et modernisert områdesykehus i tilknytning til dagens sykehusanlegg så trenger vi større tomt.
Av Frank Reiersen, Vestre Viken HF
 

Informasjonsmøte
OPP MOT 170.000 KVADRATMETER.
- Dersom vi tar høyde for mulige fremtidige utvidelser må det kanskje avsettes opp mot 170.000 kvm brutto bygningsmasse, sa fungerende administrerende direktør i Vestre Viken HF, Marit Lund Hamkoll, under informasjonsmøtet i auditoriet på Drammen sykehus. (Foto: Frank Reiersen, Vestre Viken HF)

Det sa fungerende administrerende direktør i Vestre Viken HF, Marit Lund Hamkoll, da hun mandag 20. juni redegjorde for status i arbeidet med mulighetsanalysen.

Kanskje 170.000 kvm brutto bygningsmasse
- Så langt som vi nå har kommet i arbeidet ser det ut til at vi kommer til å trenge ca. 115.000 kvm brutto bygningsmasse, fordelt på ca. 85.000 kvm brutto på somatisk virksomhet og ca. 30.000 brutto kvm til psykiatrien. Dersom vi tar høyde for mulige fremtidige utvidelser må det kanskje avsettes opp mot 170.000 kvm brutto bygningsmasse, sa Lund Hamkoll.

- Jeg understreker at dette er en ”grovskisse” av et mulig fremtidig arealbehov. Hvilke områder som faktisk vil bli berørt, avhenger selvsagt av hvilke alternativ for nybygg som til slutt blir valgt. Derfor er det for tidlig å si noe mer om dette nå. Dette henger også sammen med hvorvidt vi kan bruke høyblokka videre. Dette er som kjent heller ikke endelig avklart, understreket Lund Hamkoll.

Mulighetsanalyse i oktober
Som kjent er Vestre Viken HF gitt i oppdrag å utrede muligheten for et nytt sykehus i Buskerud, hvor mulighet for oppgradering og utvidelse av nåværende sykehusbygg i Drammen sentrum skal utredes først. I arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innen somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.

Presenterte status
Mandag ble det holdt informasjonsmøter om status i arbeidet, først i Drammen formannskap klokka 16:00, deretter i et åpent møte på Drammen sykehus klokka 18:00.

Her ble det gitt orientering om hvor langt man har kommet i utredningsprosessen, hvilke problemstillinger det jobbes med, og hvilken tidsplan man nå arbeider etter.

Det ble også presentert en overordnet beskrivelse, eller grovskisse om man vil, av hvor stort areal man antakeligvis trenger for å kunne bygge et modernisert områdesykehus  i tilknytning til dagens sykehusanlegg.

Les hele presentasjonen her:
Publisert 20.06.2011 16:25 | Endret 22.06.2011 10:14 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen