Nytt sykehus i Drammen?

- Må si ja eller nei i 2011 

- I løpet av 2011 må vi kunne svare et klart ja eller nei på spørsmålet om det lar seg gjøre å oppgradere og utvide dagens sykehus i Drammen.
Av Frank Reiersen, Vestre Viken HF
Paneldeltakere 
Rådmann i Drammen, Osmund Kaldheim (t.v.), ledet informasjonsmøtet hvor utbyggingssjef i Drammen kommune, Bertil Horvli, og administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak, Nils Fr. Wisløff fortalte om den pågående prosessen.

Det sa administrerende direktør Nils F. Wisløff i Vestre Viken helseforetak, da Drammen kommune og Vestre Viken HF inviterte til et åpent infomøte i auditoriet på Drammen sykehus mandag 7. mars.

- Det er ikke bestemt at vi skal bygge på dagens sykehusområde i Drammen. Det som er bestemt er at vi først skal utrede muligheten for å bygge her. Dette er ikke noe vi har bestemt selv, men er et oppdrag som vi er gitt fra overordnede helsemyndigheter, sier Wisløff.

- Kan et nytt sykehus i Buskerud bygges på eksisterende område? Hvilke krav stilles i så fall til området, både størrelse og utnyttelse? Dette må vi få klare svar på når vi skal lage et beslutningsgrunnlag for overordnede helsemyndigheter, sier han.

bilde av forsamling
Det var stor interesse fra publikum da Drammen kommune og Vestre Viken HF
informerte om mulighetene for å bygge nytt sykehus på dagens sykehusområde
i Drammen. (Foto: Frank Reiersen)

Oppdrag fra foretaksmøtet
Foran et nesten fullsatt auditorium med interesserte tilhørere fortalte Wisløff at foretaksmøtet har gitt Vestre Viken helseforetak i oppdrag å utrede muligheten for et nytt sykehus i Buskerud. Mulighet for oppgradering/utvidelse av nåværende sykehusbygg i Drammen sentrum skal utredes først.
Det legges vekt på å få avklart lokaliseringen raskt – og målet er å ha ferdig en mulighetsanalyse i løpet av oktober 2011. I dette arbeidet skal det legges til grunn at tilbud innen somatikk og psykiatri skal samlokaliseres.
Dersom det ikke er mulig å få til en oppgradering/utvidelse av nåværende sykehusbygg i Drammen, skal andre alternativer i Buskerud utredes.

Det er Drammen kommune som er plan- og reguleringsmyndighet i denne saken, mens Vestre Viken HF er tiltakshaver (utbygger).

Mange krav må innfris
Administrerende direktør i Vestre Viken HF, Nils Fr. Wisløff, er veldig klar på at mulighetsanalysen som nå skal lages må gi et klart ja eller nei på spørsmålet om det er mulig å oppgradere/utvide nåværende sykehusbygg i Drammen.

- Et sykehus er et anlegg det må stilles store krav til. Etter oss kommer det nye forvaltere som har sitt tidsbilde og sine behov. Vi må planlegge et sykehus for fremtiden. I løpet av 15 år vil befolkningsveksten innenfor vårt område øke med like mange mennesker som det i dag bor i Sogn og Fjordane fylke, sier Wisløff som peker på en rekke viktige krav til et funksjonelt sykehus.

Se administrerende direktørs presentasjon her.

Se også: Samleside om utredningen av nytt sykehus


Publisert 08.03.2011 10:35 | Endret 08.03.2011 12:10 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2013©Vestre Viken HF | Organisasjonsnummer: 894 166 762 | Telefon sentralbord: 03525 (fra utland: +47 915 03 525) | Faks: 32 80 46 79 | Kontakt oss
Ansvarlig redaktør: Frank Reiersen | Webredaktør: Linn Kristin Haavaldsen